Znajdź serwis
Bezpłatna infolinia
22 506 61 50
Facebook
Szkoda całkowita

Szkoda całkowita – czy można się od niej odwołać?

Udostępnij znajomym

Kiedy poruszamy się po różnego rodzaju drogach, jesteśmy narażeni na wiele niebezpieczeństw i nieprzewidzianych zdarzeń. W każdej chwili może wydarzyć się kolizja, stłuczka czy wypadek; wiele z nich nie kończy się jedynie na drobnych usterkach. Zdarza się, że uszkodzenia pojazdu są na tyle poważne, że auto klasyfikuje się do szkody całkowitej. Czym ona jest i czy istnieje możliwość odwołania się od tej decyzji? Podpowiadamy!

Szkoda całkowita – co oznacza ten termin?

Szkoda całkowita to termin, który jest bardzo często używany i stosowany w branży ubezpieczeń komunikacyjnych. Określa on sytuację, gdy koszty naprawy pojazdu przekraczają granicę opłacalności całego procesu. Często zdarza się, że szkoda całkowita wyznaczana jest również wtedy, gdy koszty przywrócenia samochodu do stanu używalności zrównują się z jego wartością rynkową. Należy mieć też świadomość, że termin szkody całkowitej dotyczy każdego pojazdu mechanicznego poruszającego się po drogach. Oprócz tego warto wiedzieć, że szkodę całkowitą klasyfikuje się ze względu na dwa główne typy:

  • techniczna – występuje w przypadku, gdy pojazd jest tak poważnie uszkodzony, że nie nadaje się do naprawy, ponieważ mógłby stwarzać ryzyko dla kierowcy, pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego;
  • ekonomiczna – szkoda całkowita tego rodzaju występuje, gdy koszty naprawy pojazdu przewyższają jego wartość rynkową przed wypadkiem lub są do niej bardzo zbliżone. Ocenę opłacalności procesu naprawy przeprowadza się na podstawie np. wieku pojazdu, jego stanu technicznego, przebiegu oraz cen rynkowych podobnych modeli.

Szkoda całkowita – jakie są różnice między OC a AC?

Wiele osób może się zastanawiać, czy istnieją różnice między szkodą całkowitą z ubezpieczenia OC (odpowiedzialność cywilna) a AC (autocasco). Odpowiedź w tej kwestii jest jak najbardziej twierdząca. Różnice wynikają głównie z zakresu tych ubezpieczeń. W przypadku OC szkoda całkowita może zostać zastosowana, gdy koszt naprawy pojazdu przekracza 100% jego wartości w przeddzień zdarzenia.

W przypadku szkody całkowitej na mocy ubezpieczenia AC towarzystwo wypłaca odszkodowanie zgodnie z warunkami zawartej polisy. Ogólnie przyjmuje się, że stwierdzenie szkody całkowitej następuje po przekroczeniu progu kosztów napraw w wysokości 70% wartości pojazdu.

Warto mieć świadomość, że towarzystwa ubezpieczeniowe, czy to w przypadku OC, czy AC, określają wysokość odszkodowania za pomocą metody dyferencyjnej. Dzięki niej ubezpieczyciel wylicza różnicę między wartością rynkową pojazdu sprzed zdarzenia a powstałym wrakiem.

Czy od szkody całkowitej można się odwołać?

Decyzja ubezpieczalni dotycząca szkody całkowitej może być dla właściciela pojazdu dużym zaskoczeniem. Szczególnie jeśli samochód ma dla niego szczególną wartość, np. ze względów sentymentalnych lub jeśli jest unikalny i rzadki. Zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach istnieje możliwość odwołania się od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego. Jednak należy mieć świadomość, że cały proces nie należy do prostych i wymaga od właściciela pojazdu zgromadzenia odpowiednich dokumentów i dowodów potwierdzających słuszność wątpliwości. Jeśli jest się dobrze przygotowanym, można wpłynąć na ocenę wartości pojazdu lub kosztów jego naprawy.

Często zdarza się, że towarzystwa ubezpieczeniowe celowo zaniżają należne odszkodowanie, natomiast wyceniane szkody są zawyżane lub następuje manipulacja w kwestii wartości samochodu. Dzięki temu ubezpieczyciel szuka sposobu na zmniejszenie kwoty, którą musi wypłacić na poczet poszkodowanego. W związku z tym należy odpowiedzialnie i z rozwagą podejść do zaproponowanej oferty. Jeżeli będziemy uważać, że zaproponowana kwota nie jest uzasadniona i zadowalająca, możemy się odwołać od uzyskanej decyzji w celu uzyskania większej, prawidłowo oszacowanej i należnej nam kwoty.

Jak skutecznie się odwołać i co należy przygotować?

Szkoda całkowita to złożony i często kontrowersyjny temat w dziedzinie ubezpieczeń komunikacyjnych. Właściciele pojazdów, którzy stają przed taką decyzją, powinni dokładnie rozważyć wszystkie dostępne opcje oraz jak najlepiej przygotować się do procesu odwoławczego. Poznanie swoich praw oraz dostępnych środków prawnych znacznie ułatwia pomyślne rozwiązywanie tego typu sytuacji.

Jeżeli dostrzegamy możliwość uzyskania lepszych warunków odszkodowania, możemy się odwołać od decyzji ubezpieczyciela. Aby zrobić to skutecznie, należy się odpowiednio przygotować, tak aby towarzystwo było skłonne do uznania naszych wątpliwości. Jak odwołać się z sukcesem?

  • Wycena niezależnego rzeczoznawcy – zatrudnienie niezależnego eksperta, który sporządzi własną ocenę kosztów naprawy oraz wartości pojazdu, może okazać się potrzebne. Niezależna wycena może znacząco różnić się od tej przedstawionej przez ubezpieczyciela.
  • Porównanie rynkowe – warto zebrać informacje o rynkowych cenach pojazdów, zwłaszcza jeśli są to modele rzadkie lub kolekcjonerskie. Tego typu dane mogą być ważnym argumentem w walce o wyższą wartość pojazdu.
  • Formalne odwołanie – należy przygotować formalne pismo odwoławcze do ubezpieczyciela, w którym będą zawarte wszystkie zgromadzone dowody oraz argumenty. Warto w piśmie jasno określić, na jakiej podstawie uważamy wycenę ubezpieczyciela za niewłaściwą.
  • Negocjacje lub postępowanie sądowe – jeśli odwołanie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, możliwe jest skierowanie sprawy na drogę negocjacji lub nawet rozpoczęcie postępowania sądowego w celu uzyskania korzystniejszego rozstrzygnięcia sprawy.

Podsumowanie

Odwołanie się od decyzji dotyczącej szkody całkowitej, które zapewni upragniony efekt, wymaga solidnego przygotowania i zrozumienia zarówno swojej sytuacji, jak i obowiązujących przepisów. Jako właściciele pojazdu powinniśmy zgromadzić kompletną dokumentację dotyczącą jego stanu i wartości przed wypadkiem. Istotne jest również zlecenie niezależnej wyceny rzeczoznawcy samochodowemu, która może być mocną podstawą do dyskusji z ubezpieczycielem. Odwołanie powinno być formalnie przygotowane i zawierać wszystkie niezbędne dowody, a także przekonujące argumenty, które będą w stanie podważyć wycenę ubezpieczyciela.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Proponowane artykuły

Znajdź najbliższy serwis blacharsko - lakierniczy:
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.