Znajdź serwis
Bezpłatna infolinia
22 506 61 50
Facebook

Szkoda z OC sprawcy- przygotuj się na nieprzewidywalne

Udostępnij znajomym

Wpływ możemy mieć tylko na własne działania. O ile da się, przynajmniej częściowo zapanować nad powstawaniem szkód z winy użytkowników własnej floty firmowej, głównie dzięki różnorakim działaniom prewencyjnym, o tyle nie mamy możliwości, by panować nad szkodami, które powstają z winy osoby trzeciej. 

Kiedy przydarzy nam się kolizja, której winowajcą jest osoba trzecia i jest ona na miejscu zdarzenia (bo to na szczęście nie ktoś, kto nam bezczelnie stuknął w samochód na parkingu i raczył zwiać) trzeba z nią na początek ustalić, czy na pewno poczuwa się do winy i czy przyjmuje odpowiedzialność za zdarzenie. Jeśli nie ma co do tego żadnych wątpliwości, sprawca się nie „miga” i nie próbuje szukać „okoliczności łagodzących” powinniśmy spisać z nim odpowiednie oświadczenie. Najlepiej wozić ze sobą w schowku, na wszelki wypadek oczywiście, przygotowany druk (można go pobrać tutaj: OŚWIADCZENIE SPRAWCY KOLIZJI), który koniecznie musi zawierać min.:

 

 • Danie sprawcy kolizji, czyli kierującego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer i serię dowodu osobistego oraz numer prawa jazdy, a także numer telefonu, który należy od razu potwierdzić na miejscu na niego dzwoniąc (!) )
 • Dane pojazdu, który w nas wjechał (marka, model, numer rejestracyjny i numer VIN)
 • Dane polisy pojazdu, którym poruszał się sprawca (numer polisy OC oraz dane ubezpieczyciela, który ubezpieczał pojazd)
 • Adekwatnie jak wyżej, dane poszkodowanego, pojazdu poszkodowanego i polisy pojazdu poszkodowanego
 • Informacje na temat zdarzenia (co się stało? Gdzie się stało? Adres miejsca zdarzenia)
 • Dokładny zakres powstałych uszkodzeń (które elementy i w jaki sposób uległy uszkodzeniu?)- najlepiej zaznaczyć je na rysunku, opisując je wg. klucza: rysa (z podaniem długości w centymetrach), wgniecenie, przytarcie (najlepiej z określeniem orientacyjnej wielkości), oderwanie (np. zderzaka) z dobrym zaznaczeniem strony, po której powstały.
 • Warto też zrobić zdjęcia, zarówno miejsca wypadku jak i uszkodzeń na obu pojazdach

W przypadku braku dokumentów samochodu, których nie trzeba od 01.10.2018 wozić przy sobie, informacje o polisie można uzyskać, podając numer rejestracyjny pojazdu, na stronie www.ufg.pl, w sekcji „Baza OC i AC”, pod linkiem „Identyfikacja umowy OC na dzień”.

Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, co do okoliczności powstania szkody, albo sprawca nie chce nam pokazać swoich dokumentów (prawo jazdy i dowód osobisty), należy niestety wezwać policję i powinna powstać notatka policyjna. Trzeba to też zrobić wtedy, kiedy sprawca nie wzbudza naszego zaufania w jakikolwiek sposób, ponieważ dziś, dla świętego spokoju może podpisać oświadczenie, a potem może się tego wyprzeć powołując się na różne okoliczności jak stres, czy presja z zewnątrz. Warto też pamiętać, że zgodnie z RODO nie wolno nam już przetrzymywać zdjęć dokumentów osobistych.


Jak zgłosić prawidłowo szkodę z OC sprawcy?


Kolejnym krokiem jest zgłoszenie szkody. Można to zrobić dzwoniąc do Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy lub korzystając z funkcjonującego od 2015 roku programu BLS (Bezpośrednia Likwidacja Szkody), czyli zgłaszając szkodę do swojego ubezpieczyciela, który powinien zająć się jej likwidacją, rozliczając się potem z ubezpieczycielem sprawcy. W programie BLS działa 9 największych Towarzystw Ubezpieczeniowych i są to: Concordia, Ergo Hestia, PZU, Uniqa, Warta, Aviva, Gothaer i AXA Direct. Jeśli firma korzysta z operatora serwisowego (np. COMPET), za pośrednictwem którego dokonywane są zgłoszenia, to najlepiej pierwszy telefon wykonać właśnie na jego infolinię, ponieważ w razie potrzeby otrzymamy tam niezbędne wsparcie. Operator zdiagnozuje potrzeby, wezwie jeśli to konieczne assistance, zorganizuje auto zastępcze i wesprze cały proces zgłoszenia, a potem zajmie się naprawą i rozliczeniem z ubezpieczycielem. Można też przed zgłoszeniem szkody do Towarzystwa ubezpieczeniowego udać się bezpośrednio do certyfikowanego, dobrze prosperującego serwisu (pisałam o tym, jak je rozpoznać w materiale „Mądry Fleet Manager po szkodzie”), gdzie także otrzymamy niezbędne wsparcie. Warto to zrobić, zwłaszcza po to, żeby szkodę zgłosić w prawidłowy sposób, tak, by nie było żadnych podstaw do ewentualnej, późniejszej odmowy lub zaniżenia wypłaty odszkodowania.
Należy pamiętać, że na zgłoszenie szkody z OC sprawcy mamy 3 lata.


Kiedy może się zdarzyć odmowa wypłaty odszkodowania z OC sprawcy?


Zawsze trzeba się liczyć z odmową wypłaty odszkodowania z OC sprawcy. Najczęściej zdarza się to wtedy, kiedy:

 • Oświadczenie jest spisane w sposób nieprawidłowy lub nie zawiera wszystkich danych umożliwiających identyfkację sprawcy
 • Brak jest kontaktu do sprawcy (np. jest niewłaściwy numer telefonu lub adres)
 • Sprawca, który początkowo podpisał nam oświadczenie, po namyśle stwierdza, że się wycofuje, bo był pod presją (czasu lub poszkodowanego), albo był w stresie
 • Sprawca miał nieaktualną polisę, a użytkownik tego nie zweryfikował
 • Sprawca nie odpowiada na korespondencję, którą wysyła do niego Towarzystwo Ubezpieczeniowe
 • We wszystkich powyższych brak jest notatki policyjnej, która potwierdzi zarówno winę sprawcy jak i okoliczności zdarzenia

 

Reasumując, w wielu okolicznościach warto jednak poświęcić trochę więcej czasu i wezwać policję, a następnie dopilnować, by ze zdarzenia powstała odpowiednia notatka.


O czym jeszcze warto pamiętać?


Warto pamiętać o przysługujących nam prawach, o których pisałam szerzej w materiale „Problematyczne rozliczenia z TU”. Przypomnę tylko o najważniejszych z nich:

 • prawo do odszkodowania w pełnej wysokości
 • prawo do bezpłatnego samochodu zastępczego na cały okres naprawy
 • prawo do uwzględnienia w kosztorysie naprawczym takich części, jakie były w aucie, a więc z reguły oryginalnych (OEM), bez stosowania amortyzacji i odliczeń, czyli prawo do przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody
 • prawo do terminowości wypłaty odszkodowania

Odsyłam tutaj do mojego wcześniejszego artykułu lub bezpośrednio do przyjętych 16.12.2014 roku  przez Komisję Nadzoru Finansowego „Wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych” dla Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz do broszury pt. „Likwidacja szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych- podstawowe problemy”, która stanowi poradnik dla klientów, wskazujący na ich konkretne prawa.
 

Poradnik w car policy


Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, drodzy fleet managerowie, to pamiętajcie, aby w Waszej polityce flotowej, w sposób jasny i klarowny poinstruować użytkowników, jak powinni się zachować w przypadku wystąpienia szkody z OC sprawcy. Warto wyposażyć ich w odpowiednie druki, które powinni wozić w aucie w schowku (koniecznie w pakiecie z długopisem!) oraz uczulić, by w razie jakichkolwiek wątpliwości wzywali policję. Istotne jest także wskazanie konkretnego numeru telefonu, pod który powinni zadzwonić wtedy, kiedy konieczna jest dodatkowa pomoc w postaci assistance, pilnego zorganizowania auta zastępczego lub po prostu porada, co robić w danej sytuacji.

Autor: Małgorzata Mulak, dyrektor zarządzający COMPET Polska 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Proponowane artykuły