Znajdź serwis
Bezpłatna infolinia
22 506 61 50
Facebook

Centralny System zarządzania jakością

Compet Quality

Compet Quality

Centralny system zarządzania jakością Compet Quality obejmuje wszystkie obszary działalności serwisu. 

Serwisy Compet są poddawane systematycznej inspekcji i weryfikacji działalności prowadzonej w ramach sieci Compet, co pozwala nam kontrolować jakość pracy w serwisach franczyzowych i dbać o zadowolenie klientów. 

Mając świadomość wielowątkowości usług, świadczonych w serwisach blacharsko-lakierniczych, stworzyliśmy bardzo praktyczny system zarządzania jakością, dedykowany właśnie tej branży.

Obejmujemy własnymi badaniami i audytami wszystkie perspektywy pracy w serwisie.

Obiektywna i jednolita ocena jakości pracy.

Audyt zewnętrzny:

 • wymagamy od serwisu uzyskania liczącego się na rynku i ważnego w branży certyfikatu przyznanego przez niezależną firmę certyfikującą;
 • potwierdzenia zgodności technologicznej napraw;
 • potwierdzenia odpowiedniego wyposażenia serwisu;
 • spełnienia wymogów prawnych no. Urząd Dozoru Technicznego, normy środowiskowe;
 • potwierdzenia kompetencji i umiejętności pracowników hali.

Audyt wewnętrzny zarządczy:

 • polega na analizie i optymalizacji procesów zarządczych w serwisie np.: danych finansowych i przerobowych;
 • ocenie jakości pracy i kwalifikacji pracowników BOK oraz określenie potrzeb w tym zakresie;
 • ocenie i doskonaleniu standardów obsługi klienta;
 • ocenie jakości dokumentacji operacyjnej w serwisie;
 • ocenie i doskonaleniu przyjętych rozwiązań informatycznych;
 • ocenie infrastruktury i wizerunku serwisu;
 • analizie reklamacji i wprowadzaniu działań zapobiegawczych.

Audyt wewnętrzny technologiczny:

 • ocena technologiczności wykonanych napraw;
 • ocena jakości wykorzystywanego sprzętu i materiałów oraz potrzeb w tym zakresie;
 • ocena kwalifikacji pracowników na hali oraz określenie potrzeb w tym zakresie;
 • określenie działań mających na celu poprawę jakości wykonywanych napraw;
 • określenie działań mających na celu zwiększenie oszczędności w zakresie wykorzystywanych zasobów, narzędzi i materiałów np.: lakiery, materiały okołolakiernicze.

Badania jakościowe

Tajemniczy Klient i badania opinii Klienta po usłudze

 • Oceniamy i doskonalimy telefoniczną oraz mailową obsługę Klienta (indywidualnego oraz flotowego);

 • Oceniamy i doskonalimy bezpośrednią obsługę klienta w biurze serwisu;

 • Dbamy o właściwe prowadzenie spraw szkodowych, odpowiednią pomoc w uzupełnianiu i kompletacji dokumentacji szkodowej;

 • Zbieramy i kategoryzujemy uwagi klienta dotyczące jego wizyty w celu określenia działań naprawczych;

 • Określamy wskaźnik rekomendacji i zadowolenia Klienta z danego serwisu oraz jego korelacji z innymi wskaźnikami biznesowymi.

Kontrola jakości napraw.

Compet ma rozbudowany system kontroli jakości, zarówno wewnętrznej, prowadzonej przez naszych specjalistów, jak i prowadzonej przez ekspertów i rzeczoznawców z firm zewnętrznych.

Wewnętrzna kontrola jakości:

 • ocenie podlega jakość wykonanej naprawy każdego pojazdu po jej zakończeniu według ustandaryzowanej chack-listy.

Zewnętrzna kontrola jakości:

 • ocenia jakość naprawy i jej zgodność z zaakceptowanym zakresem;
 • ocenia bezpieczeństwo wykonanej naprawy oraj jej zgodności z technologią;
 • ocenia przygotowane pojazdu do wydania klientowi;
 • ocenia proces funkcjonowania wewnętrznej kontroli jakości naprawy oraz określenie obszarów do poprawy w tym zakresie.

Regularne badania jakościowe, audyty i kontrole.

W ramach programu Compet Quality przeprowadzamy regularne badania, których celem jest rzetelne określenie poziomu jakości pracy serwisu. 

Wskaźniki, oceny i raporty z badań są dostępne online w systemie informatycznym ServiceFlow co umożliwia bieżącą pracę nad niezgodnościami. Przeprowadzane audyty i badania jakościowe dotyczą obszarów organizacyjnych, finansowych, procesowych, jakościowych, dokumentacyjnych, technicznych, technologicznych i infrastrukturalnych serwisu.

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.