Znajdź serwis
Bezpłatna infolinia
22 506 61 50
Facebook
Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela z OC

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela z OC.

Udostępnij znajomym

Możemy jeździć bezpiecznie i ostrożnie, ale prawda jest taka, że wystarczy tylko chwila nieuwagi, błąd drugiego kierowcy lub inny przypadek losowy, by doszło do zderzenia. Na polskich drogach dochodzi dziennie do ponad 1000 kolizji, wypadków czy stłuczek parkingowych. Niestety, może okazać się, że również Tobie przydarzy się taka nieszczęśliwa przygoda. Dlatego warto, żebyś wiedział jak się zachować w tej niewątpliwie stresującej dla każdego kierowcy sytuacji. Zakładamy, że nikt nie ucierpiał, odniesiono straty tylko materialne i wina leży po stronie innego kierowcy. Czy wiesz jak postępować, by skutecznie uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy?

Jak postępować na miejscu kolizji?

Na początku należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia, bądź usunąć samochód tak, aby nie utrudniał poruszania się, innym uczestnikom ruchu drogowego. W przypadku, gdy tego nie zrobimy, możemy narazić się na otrzymanie mandatu karnego.

Jeżeli sprawca przyznaje się do winy, a w zdarzeniu nie ucierpiała żadna osoba, możemy poprzestać na spisaniu „oświadczenia o zdarzeniu drogowym”. Kompletny wzór znajdziesz w załączniku do artykułu. Korzystając z niego, masz pewność, że nie pominiesz żadnej z istotnych informacji.

W sytuacji, kiedy przypuszczasz, że sprawca mógł podać nieprawdziwe dane, warto, abyś skontrolował ich wiarygodność w bazie UFG (Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego). Wpisując numer rejestracyjny samochodu, możesz sprawdzić, czy jest on ubezpieczony i jaki jest numer polisy. Pamiętaj, że gdy zachowanie drugiego kierowcy budzi jakiekolwiek Twoje podejrzenia, to wezwij policję. Masz wtedy pewność, że cała sytuacja zostanie właściwie opisana i nikt nie wycofa się ze zeznań. Zachęcamy do tego, aby poza spisaniem oświadczenia, zrobić kilka zdjęć z miejsca zdarzenia oraz uszkodzeń pojazdów.

Co powinno zawierać zgłoszenie?

W przypadku, gdy nie mamy wydrukowanego wcześniej formularza, to możemy wspólnie ze sprawcą kolizji odręcznie napisać oświadczenie. Najważniejsze, aby posiadało wszystkie ważne elementy, do których należą:

 • dane kierowców: imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania;
 • dane właścicieli pojazdów: (w sytuacji, gdy kierowcą nie był jego właściciel);
 • dane samochodów: numer rejestracyjny, numer VIN, markę, model i typ;
 • dane polisy OC sprawcy: numer polisy ubezpieczeniowej, nazwę ubezpieczyciela;
 • zawarcie informacji o tym, kto był sprawcą, a kto poszkodowanym;
 • datę, miejsce i czas zdarzenia;
 • opis okoliczności kolizji;
 • precyzyjne opisanie zakresu i stopnia zniszczeń aut;
 • informację czy uszkodzeniu uległy inne przedmioty znajdujące się podczas stłuczki w pojazdach;
 • dane świadków zdarzenia wraz z ich podpisami;
 • podpisy uczestników kolizji drogowej.

Kiedy nie trzeba wzywać policji na miejsce kolizji?

Zgodnie z aktualnymi przepisami ruchu drogowego, nie musimy wzywać policji, jeżeli w wyniki zdarzenia drogowego nikt nie został ranny.

Policję warto jednak wezwać w sytuacji, gdy:

 • nie możemy jednoznacznie wskazać winnego zaistniałego zdarzenia;
 • na miejsce wezwane zostały inne służby ratunkowe;
 • mamy problemy z ustaleniem danych osobowych;
 • sprawca kolizji nie przyznaje się do winy;
 • nie jesteśmy pewni polisy OC;
 • podejrzewamy, że sprawca zdarzenia jest pod wpływem środków odurzających;
 • winny uciekł z miejsca stłuczki lub wypadku.

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia szkody z OC.

Przy zgłaszaniu szkody z OC sprawcy, zakłady ubezpieczeń proszą o podanie takich informacji jak te, które wymieniliśmy jako koniecznie do zawarcia podczas spisywania wspólnego oświadczeniu sprawcy szkody. Dodatkowo warto przekazać ubezpieczycielowi (jeżeli wykonaliśmy) zdjęcia uszkodzeń pojazdów oraz samego miejsca zdarzenia. W niektórych sytuacjach zdecydowanie przyspieszy to proces likwidacji szkody.

Jakie są terminy zgłoszenia szkody z OC?

Jak wynika z art. 819 § 1 kodeksu cywilnego, mamy 3 lata na zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi sprawcy. Są jednak pewne wyjątki, które powodują, że termin ten może zostać wydłużony do 10 lub nawet do 20 lat. Dochodzi do nich, jeżeli np. szkoda powstała na skutek zbrodni bądź występku.

W Compet zachęcamy jednak do jak najszybszego kontaktu z towarzystwem ubezpieczeniowym. Szczególnie w sytuacji, kiedy po wypadku lub kolizji nasz samochód będzie niejezdny, czyli będzie wymagał holowania. Warto wtedy skorzystać z pomocy ubezpieczyciela sprawcy już bezpośrednio na miejscu zdarzenia, ponieważ ma on obowiązek zorganizować nam pomoc assistance. Warto także mieć na uwadze, że uszkodzenia powypadkowe mają skłonność do zwiększania się z upływem kolejnych przejechanych kilometrów. Dlatego, jeżeli będziemy korzystać z uszkodzonego pojazdu, bez zgody T.U., to może ono następnie uznać, że przyczyniliśmy się do poszerzenia rozmiaru szkody lub, że nie wszystkie usterki powstały w wyniku interesującego ich zdarzenia.

Gdzie zgłosić szkodę z OC sprawcy?

Standardowo likwidacją szkód z OC zajmuje się zakład ubezpieczeniowy sprawcy zdarzenia. Taką szkodę możemy zgłosić osobiście, ale także przez Internet, faksem lub telefonicznie.

Możesz także skorzystać z BLS, czyli bezpośredniej likwidacji szkody. Dzięki niej wszystkimi formalnościami zajmie się Twój ubezpieczyciel, u którego wykupiłeś polisę OC. Należy jednak pamiętać, że jest to możliwe tylko, gdy odniesiono straty wyłącznie materialne w postaci uszkodzonego pojazdu, a także, gdy zarówno Twój, jak i ubezpieczyciel sprawcy dołączył do programu.

Pamiętaj, że nawet w przypadku, gdy pojazd sprawcy nie miał aktualnej polisy OC lub, gdy sprawca zdarzenia nie jest znany, to nadal możesz starać się o wypłatę odszkodowania. W takiej sytuacji szkodę należy zgłosić za pośrednictwem dowolnego ubezpieczyciela do UFG.

Jakie obowiązki ma ubezpieczyciel wg wytycznych KNF?

KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego opracowała 21 wytycznych, które każdy zakład ubezpieczeń w Polsce musi przestrzegać. W tym poradniku przedstawimy tylko kilka poleceń, które przede wszystkim szczególnie odnoszą się do likwidacji szkód z polisy OC.

Wytyczna dziesiąta mówi, że towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązane jest do użycia wszystkich dostępnych mu środków, aby szkoda została możliwie jak najszybciej naprawiona. Ubezpieczyciel ma obowiązek przestrzegać terminów, które wynikają z przepisów prawa oraz zawartej umowy ubezpieczenia.  

Następnie wytyczna piętnasta mówi o tym, że nie zależnie od wariantu likwidacji szkody (bezgotówkowy lub kosztorysowy), na który zdecyduje się poszkodowany, zakład ubezpieczeń musi wypłacić taką kwotę odszkodowania, która pozwoli na przywrócenie uszkodzonego samochodu do stanu sprzed zdarzenia.

Kolejno wytyczna dziewiętnasta poleca, aby towarzystwa ubezpieczeniowe przyjmowały jednolite kryteria ustalania wysokości świadczenia, nie zależnie od stopnia szkody (częściowa czy całkowita). Ponadto możemy w tej wytycznej przeczytać, że w przypadku szkody całkowitej, ubezpieczyciel jest zobowiązany do udzielenia nam pomocy w zagospodarowaniu pozostałości pojazdu.

Ostatnia, ale jakże istotna dwudziesta pierwsza wytyczna informuje nas o tym, że ubezpieczyciel ma obowiązek przy ustalaniu wysokości odszkodowania uwzględnienie utraty wartości handlowej samochodu w sytuacji, jeżeli nastąpiła ona na skutek interesującej go kolizji lub wypadku.

Wariant gotówkowy czy bezgotówkowy?

W większości przypadków ubezpieczyciel proponuje likwidację szkody na podstawie kosztorysu, czyli wypłata gotówki do ręki. W trakcie oględzin rzeczoznawca dokonuje technicznej oceny pojazdu i oszacowuje wartość poniesionych strat. Następnie sporządzą raport i udokumentowuje rozmiar szkody. W sytuacji, gdy uszkodzenia są niewielkie, wysokość odszkodowania może zostać ustalona na podstawie dostarczonych przez nas zdjęć. Często wyceny „gotówkowe” są zaniżane, dlatego w niektórych przypadkach nie da się naprawić samochodu tak, jak oczekuje tego właściciel. Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo odwołania się od niekorzystnej wyceny. Zakład ubezpieczeń ma wtedy obowiązek ponownie rozpatrzyć sprawę.

Jeżeli jednak chcesz naprawić auto solidnie, przy użyciu odpowiedniej technologii i na oryginalnych częściach zamiennych, to wybierz wariant bezgotówkowy. Serwisy, które naprawiają samochody bezgotówkowo, znają procedury w towarzystwach ubezpieczeniowych i są w stanie wynegocjować dla swojego klienta możliwie jak najlepsze warunki.

Po kolizji lub wypadku zadzwoń na główny numer infolinii 22 506 61 50, która jest do Twojej dyspozycji przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, również w święta. To kontakt, który pozwoli Ci się uspokoić i odzyskać kontrolę nad sytuacją. Udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji i zorganizujemy pomoc assistance na miejscu zdarzenia. Zrobimy to wszystko bezpłatnie w ramach polisy OC sprawcy.

 

Likwidacja szkody w PZU.

W Compet realizujemy naprawy powypadkowe z OC i AC z polisy zawartej w PZU. Zadzwoń do nas, a my:

 • doradzimy Ci na miejscu zdarzenia, zorganizujemy pomoc assistance;
 • zapewnimy samochód zastępczy na cały okres naprawy, niezależnie czy szkoda będzie likwidowana z AC, OC lub na własny koszt;
 • pomożemy skompletować całą dokumentację i doradzimy, w jaki sposób zgłosić szkodę, aby uniknąć problemów z jej rozliczeniem;
 • zapewnimy bezgotówkowe rozliczenia szkody we wszystkich serwisach z naszej sieci;
 • naprawimy Twój pojazd zgodnie z technologią, przez co nie utracisz jego gwarancji.

tel. +48 22 506 61 50 – całodobowy numer kontaktowy. Działamy bezpłatnie w ramach polisy OC i AC na terenie całej Polski 24/7.

 

Likwidacja szkody w HDI.

W Compet realizujemy naprawy powypadkowe z OC i AC z polisy zawartej w HDI. Zadzwoń do nas, a my:

 • doradzimy Ci na miejscu zdarzenia, zorganizujemy pomoc assistance;
 • zapewnimy samochód zastępczy na cały okres naprawy, niezależnie czy szkoda będzie likwidowana z AC, OC lub na własny koszt;
 • pomożemy skompletować całą dokumentację i doradzimy, w jaki sposób zgłosić szkodę, aby uniknąć problemów z jej rozliczeniem;
 • zapewnimy bezgotówkowe rozliczenia szkody we wszystkich serwisach z naszej sieci;
 • naprawimy Twój pojazd zgodnie z technologią, przez co nie utracisz jego gwarancji.

tel. +48 22 506 61 50 – całodobowy numer kontaktowy. Działamy bezpłatnie w ramach polisy OC i AC na terenie całej Polski 24/7.

 

Likwidacja szkody w Uniqua.

W Compet realizujemy naprawy powypadkowe z OC i AC z polisy zawartej w Uniqua. Zadzwoń do nas, a my:

 • doradzimy Ci na miejscu zdarzenia, zorganizujemy pomoc assistance;
 • zapewnimy samochód zastępczy na cały okres naprawy, niezależnie czy szkoda będzie likwidowana z AC, OC lub na własny koszt;
 • pomożemy skompletować całą dokumentację i doradzimy, w jaki sposób zgłosić szkodę, aby uniknąć problemów z jej rozliczeniem;
 • zapewnimy bezgotówkowe rozliczenia szkody we wszystkich serwisach z naszej sieci;
 • naprawimy Twój pojazd zgodnie z technologią, przez co nie utracisz jego gwarancji.

tel. +48 22 506 61 50 – całodobowy numer kontaktowy. Działamy bezpłatnie w ramach polisy OC i AC na terenie całej Polski 24/7.

 

Likwidacja szkody w Generali.

W Compet realizujemy naprawy powypadkowe z OC i AC z polisy zawartej w Generali. Zadzwoń do nas, a my:

 • doradzimy Ci na miejscu zdarzenia, zorganizujemy pomoc assistance;
 • zapewnimy samochód zastępczy na cały okres naprawy, niezależnie czy szkoda będzie likwidowana z AC, OC lub na własny koszt;
 • pomożemy skompletować całą dokumentację i doradzimy, w jaki sposób zgłosić szkodę, aby uniknąć problemów z jej rozliczeniem;
 • zapewnimy bezgotówkowe rozliczenia szkody we wszystkich serwisach z naszej sieci;
 • naprawimy Twój pojazd zgodnie z technologią, przez co nie utracisz jego gwarancji.

tel. +48 22 506 61 50 – całodobowy numer kontaktowy. Działamy bezpłatnie w ramach polisy OC i AC na terenie całej Polski 24/7.

 

Likwidacja szkody w Warta.

W Compet realizujemy naprawy powypadkowe z OC i AC z polisy zawartej w Warta. Zadzwoń do nas, a my:

 • doradzimy Ci na miejscu zdarzenia, zorganizujemy pomoc assistance;
 • zapewnimy samochód zastępczy na cały okres naprawy, niezależnie czy szkoda będzie likwidowana z AC, OC lub na własny koszt;
 • pomożemy skompletować całą dokumentację i doradzimy, w jaki sposób zgłosić szkodę, aby uniknąć problemów z jej rozliczeniem;
 • zapewnimy bezgotówkowe rozliczenia szkody we wszystkich serwisach z naszej sieci;
 • naprawimy Twój pojazd zgodnie z technologią, przez co nie utracisz jego gwarancji.

tel. +48 22 506 61 50 – całodobowy numer kontaktowy. Działamy bezpłatnie w ramach polisy OC i AC na terenie całej Polski 24/7.

 

Likwidacja szkody w Ergo Hestia.

W Compet realizujemy naprawy powypadkowe z OC i AC z polisy zawartej w Ergo Hestia. Zadzwoń do nas, a my:

 • doradzimy Ci na miejscu zdarzenia, zorganizujemy pomoc assistance;
 • zapewnimy samochód zastępczy na cały okres naprawy, niezależnie czy szkoda będzie likwidowana z AC, OC lub na własny koszt;
 • pomożemy skompletować całą dokumentację i doradzimy, w jaki sposób zgłosić szkodę, aby uniknąć problemów z jej rozliczeniem;
 • zapewnimy bezgotówkowe rozliczenia szkody we wszystkich serwisach z naszej sieci;
 • naprawimy Twój pojazd zgodnie z technologią, przez co nie utracisz jego gwarancji.

tel. +48 22 506 61 50 – całodobowy numer kontaktowy. Działamy bezpłatnie w ramach polisy OC i AC na terenie całej Polski 24/7.

 

Likwidacja szkody w Link4.

W Compet realizujemy naprawy powypadkowe z OC i AC z polisy zawartej w Link4. Zadzwoń do nas, a my:

 • doradzimy Ci na miejscu zdarzenia, zorganizujemy pomoc assistance;
 • zapewnimy samochód zastępczy na cały okres naprawy, niezależnie czy szkoda będzie likwidowana z AC, OC lub na własny koszt;
 • pomożemy skompletować całą dokumentację i doradzimy, w jaki sposób zgłosić szkodę, aby uniknąć problemów z jej rozliczeniem;
 • zapewnimy bezgotówkowe rozliczenia szkody we wszystkich serwisach z naszej sieci;
 • naprawimy Twój pojazd zgodnie z technologią, przez co nie utracisz jego gwarancji.

tel. +48 22 506 61 50 – całodobowy numer kontaktowy. Działamy bezpłatnie w ramach polisy OC i AC na terenie całej Polski 24/7.

 

Likwidacja szkody w TUZ.

W Compet realizujemy naprawy powypadkowe z OC i AC z polisy zawartej w TUZ. Zadzwoń do nas, a my:

 • doradzimy Ci na miejscu zdarzenia, zorganizujemy pomoc assistance;
 • zapewnimy samochód zastępczy na cały okres naprawy, niezależnie czy szkoda będzie likwidowana z AC, OC lub na własny koszt;
 • pomożemy skompletować całą dokumentację i doradzimy, w jaki sposób zgłosić szkodę, aby uniknąć problemów z jej rozliczeniem;
 • zapewnimy bezgotówkowe rozliczenia szkody we wszystkich serwisach z naszej sieci;
 • naprawimy Twój pojazd zgodnie z technologią, przez co nie utracisz jego gwarancji.

tel. +48 22 506 61 50 – całodobowy numer kontaktowy. Działamy bezpłatnie w ramach polisy OC i AC na terenie całej Polski 24/7.

 

Likwidacja szkody w Proama.

W Compet realizujemy naprawy powypadkowe z OC i AC z polisy zawartej w Proama. Zadzwoń do nas, a my:

 • doradzimy Ci na miejscu zdarzenia, zorganizujemy pomoc assistance;
 • zapewnimy samochód zastępczy na cały okres naprawy, niezależnie czy szkoda będzie likwidowana z AC, OC lub na własny koszt;
 • pomożemy skompletować całą dokumentację i doradzimy, w jaki sposób zgłosić szkodę, aby uniknąć problemów z jej rozliczeniem;
 • zapewnimy bezgotówkowe rozliczenia szkody we wszystkich serwisach z naszej sieci;
 • naprawimy Twój pojazd zgodnie z technologią, przez co nie utracisz jego gwarancji.

tel. +48 22 506 61 50 – całodobowy numer kontaktowy. Działamy bezpłatnie w ramach polisy OC i AC na terenie całej Polski 24/7.