Znajdź serwis
Bezpłatna infolinia
22 506 61 50
Facebook

Samochód zastępczy z OC sprawcy - komu i na jak długo przysługuje?

Udostępnij znajomym

Nawet najbardziej ostrożnego kierowcę może spotkać na drodze ta najmniej pożądana sytuacja - kolizja lub wypadek.

Jeśli jesteś poszkodowany w wyniku takiego zdarzenia i Twój samochód czasowo lub już w ogóle nie nadaje się do użytku, wcale nie musisz tracić mobilności.

Obowiązkiem Towarzystwa Ubezpieczeniowego, z którym zawarł umowę sprawca kolizji, jest zagwarantowanie, że w życiu poszkodowanego z tytułu zaistniałej szkody nie nastąpią żadne komplikacje, np. w kwestii dojazdów do pracy.
 

Na jak długo przysługuje samochód zastępczy z OC sprawcy?

Auto zastępcze przysługuje na tak długi czas, jak długo w wyniku zdarzenia poszkodowany jest pozbawiony własnego auta. Czas ten zależy więc od zakresu szkody, jakiej doznał pojazd.

Jeśli mamy do czynienia ze szkodą częściową, ubezpieczyciel ma obowiązek pokryć koszty za wynajem pojazdu zastępczego z OC sprawcy za cały okres naprawy.

Oznacza to, że masz prawo do korzystania z auta zastępczego z OC sprawcy już od momentu przekazania samochodu do naprawy, w czasie, kiedy oczekujesz na rozpoczęcie czynności naprawczych aż do momentu, gdy możesz odebrać swoje naprawione auto z serwisu.

Auto zastępcze z OC sprawcy przysługuje Ci za darmo również podczas ustalania kosztów naprawy, zamawiania części, i tak dalej. Czyli reasumując, masz prawo otrzymać samochód zastępczy na czas naprawy z OC - od dnia zaistnienia szkody lub od chwili wstawienia auta do warsztatu, do dnia jego odbioru.

Sytuację zmienia zakwalifikowanie szkody z OC jako całkowitej. Na jak długo przysługuje samochód zastępczy z OC sprawcy, kiedy koszty naprawy auta po wypadku przewyższają rynkową wartość samochodu?

Jeszcze kilka lat temu ten rodzaj szkody powodował problemy w interpretacji prawa zarówno przez poszkodowanych, jak i towarzystwa ubezpieczeniowe, przez co często takimi przypadkami zajmował się Rzecznik Praw Obywatelskich.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013 r. mówi jednak jasno, że: „odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego w okresie niezbędnym do nabycia innego pojazdu mechanicznego, jeżeli odszkodowanie ustalone zostało w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością pojazdu mechanicznego sprzed zdarzenia powodującego szkodę a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym, którego naprawa okazała się niemożliwa lub nieopłacalna.

Wynika z tego, że jeśli samochód po wypadku uległ szkodzie całkowitej, auto zastępcze z OC sprawcy przysługuje poszkodowanemu do momentu zakupu innego pojazdu.

Masz więc prawo do rekompensaty za najem auta zastępczego z OC sprawcy od dnia zniszczenia samochodu do dnia, nabycie nowego pojazdu o podobnych parametrach, z tego samego segmentu samochodów.

Oczywiście czas na zakup nowego pojazdu jest ograniczony i przyjmuje się, że jest to 7 dni od uzyskania informacji o zakwalifikowaniu szkody jako całkowita i wypłacie z tego tytułu odszkodowania.

W uzasadnionych przypadkach ten czas może być wydłużony, trzeba jednak przedstawić odpowiednie argumenty i dokumentację.

Jaka jest podstawa prawna przy samochodzie zastępczym z OC sprawcy?

Pokrycie kosztów wynajmu samochodu zastępczego z OC sprawcy to nie jest dobra wola towarzystwa ubezpieczeniowego, ale jego obowiązek, wynikający z konieczności pokrycia kosztów będących normalnymi następstwami szkody.

Kiedy więc przysługuje pojazd zastępczy? Ubezpieczyciele nie zawsze mieli co do tego zgodne stanowisko i inaczej traktowali poszkodowanych, którzy byli przedsiębiorcami i wykorzystywali pojazd do celów zarobkowych, a inaczej osoby fizyczne, których auto służyło jako środek transportu do pracy czy na zakupy.

Jasne stanowisko określił jednak wyrok Sądu Najwyższego z 17 listopada 2011 r. (sygn. akt. III CZP 5/11): „Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.” 

To podstawa prawna, w myśl której rekompensata za wynajem auta zastępczego z OC sprawcy należy się każdemu, kto w wyniku zdarzenia drogowego stracił mobilność.

Na zwrot kosztów z tytułu wynajmu samochodu zastępczego z OC sprawcy nie mogą jednak liczyć osoby, które wykorzystywały pojazd sporadycznie, lub dysponują drugim samochodem, z którego mogą w czasie naprawy uszkodzonego pojazdu swobodnie korzystać.

Jak uniknąć dopłaty z wynajętego auta z OC sprawcy?


Przepisy jasno wskazują, że wydatki związane z najmem samochodu zastępczego z OC sprawcy muszą być celowe i ekonomicznie uzasadnione. Prawo do wynajmu przysługuje każdemu poszkodowanemu, pod warunkiem, że nie posiada innego samochodu, który mógłby wykorzystywać w czasie naprawy. Rodzi się tu kolejne pytania - jakie auto zastępcze z OC sprawcy? Aby uniknąć dopłaty do kwoty, jaką rekompensuje ubezpieczyciel, należy zachować umiar i wynająć samochód z OC w podobnej bądź niższej klasie co auto uszkodzone.

Uwagę ubezpieczyciela zwróci na pewno wynajem luksusowego pojazdu i taki wydatek dla ubezpieczyciela nie będzie uzasadniony. Poszkodowany nie może zdecydować się na wynajem samochodu z OC sprawcy znacznie droższego, gdyż ubezpieczyciel zapewne odmówi zwrotu kosztów najmu.

Ważna też jest stawka za najem pojazdu, musi się wpisywać w te obowiązujące na danym rynku. Należy też podkreślić, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe zwracają środki już wydane na samochód zastępczy z OC sprawcy, a nie dokonują wypłaty pieniędzy, które możemy wykorzystać na wynajem.

Aby uniknąć niepotrzebnych stresów, już na etapie składania wniosku należy wskazać na zasadność wynajmu pojazdu i przedstawić odpowiednie argumenty, świadczące o konieczności wynajmu samochodu z OC sprawcy niezbędnego do codziennego funkcjonowania.

Ubezpieczyciel powinien poznać Twoją sytuację (codzienne dojazdy do pracy, czas dojazdów środkami publicznego transportu, niemożność korzystania z komunikacji miejskiej, transport dzieci do szkoły/ przedszkola itd.) i nie mieć wątpliwości co do zasadności pokrywania kosztu wynajmu.
 

Kiedy muszę oddać auto zastępcze z OC sprawcy po szkodzie całkowitej?


W przypadku szkody całkowitej, auto zastępcze po kolizji przysługuje od momentu zdarzenia do dnia, w którym jesteś w stanie kupić nowe auto. Oczywiście, nie oznacza to, że masz na to dowolną ilość czasu.

Koszty, jakie pokryje ubezpieczyciel, muszą być uzasadnione. Okres zasadny mierzy się od dnia zgłoszenia szkody (na to poszkodowany ma 3 dni – jeśli je przekroczy, musi uzasadnić zwłokę), do dnia wypłaty odszkodowania, wówczas poszkodowany powinien zakupić niezwłocznie nowy pojazd.

Jeśli będzie z tym zwlekał, może oczywiście zgłaszać roszczenia do ubezpieczyciela poparte dowodami dokumentującymi zasadność roszczeń i przyczyny zwłoki w zakupie nowego auta.

Kiedy i komu przysługuje samochód z OC sprawcy?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Jeśli doszło do kolizji albo poważniejszego wypadku i jesteś poszkodowanym, należy Ci się auto zastępcze, którego koszt pokrywa OC sprawcy. O samochód zastępczy z OC sprawcy może ubiegać się każdy, zarówno osoba prywatna, jak i osoba prowadząca działalność gospodarczą.

Jak wynająć auto zastępcze z OC sprawcy?


Auto zastępcze przysługuje każdemu poszkodowanemu, który stracił możliwość korzystania z własnego środka lokomocji (bez różnicy czy auto wykorzystywane było w celach zarobkowych, czy prywatnych).

Odpowiedzmy więc na pytanie, jak uzyskać samochód zastępczy z OC sprawcy? Poszkodowany może skorzystać z dwóch opcji. Pierwsza to wypożyczenie samochodu z własnej kieszeni. W tym przypadku ubezpieczyciel zwróci uzasadnione koszty wynajmu - musisz jednak przedstawić zasadność kosztów i odpowiednie faktury. Aby nie dopłacić do wynajmu, należy pamiętać, by samochód z wypożyczalni mieścił się w odpowiednim przedziale cenowym.

Możliwa jest również opcja bezgotówkowa, z której możesz skorzystać, jeśli obawiasz się, że ubezpieczyciel nie pokryje całości kosztów lub po prostu gdy nie masz pieniędzy, aby wynająć samochód zastępczy.

Ubezpieczyciel może skierować Cię do odpowiedniego punktu, w którym otrzymasz auto z OC sprawcy. W wypożyczalni należy podać dane polisy oraz numer likwidacji szkody. Warto mieć również pod ręką korespondencję z ubezpieczycielem, w której znajduje się konkretne skierowanie po odbiór auta. Należy mieć ze sobą również:

  • dowód osobisty;
  • prawo jazdy;
  • dowód rejestracyjny.

 

Jakie są ograniczenia z tytułu otrzymania samochodu zastępczego z OC sprawcy?

W przypadku zdarzenia drogowego i uszkodzenia pojazdu to poszkodowany musi wykazać się inicjatywą, aby skorzystać z przysługujących mu praw.

Obowiązkiem ubezpieczyciela jest jedynie refundacja celowych, ekonomicznie uzasadnionych i należycie udokumentowanych wydatków związanych z wynajmem samochodu z OC sprawcy.

Poszkodowany powinien przedstawić firmie ubezpieczeniowej sprawcy oświadczenie, że chce skorzystać z zastępczego pojazdu. Z auta zastępczego może korzystać w czasie opisanym w powyższych punktach.  Z własnej kieszeni musi opłacać wydatki eksploatacyjne, np. za paliwo, parking, auto myjnię, wymianę opon, wycieraczek czy płynów eksploatacyjnych..

Wynajem auta z OC sprawcy i dopłata do odszkodowania za uszkodzone auto

Może się tak zdarzyć, że ubezpieczyciel nie pokryje całości kosztów wynajmu samochodu zastępczego z OC sprawcy.  Aby uniknąć takich sytuacji, należy przede wszystkim zadbać o to, aby wypożyczony pojazd  był tej samej klasy co samochód uszkodzony w kolizji.

Zdarza się, że ubezpieczyciele sporządzają listę modeli, z których można skorzystać. Podany powinien być też maksymalny koszt (np. za dobę wynajmu), który ubezpieczyciel może ponieść. Zaznajomienie się z tymi warunkami jest ważne, aby poszkodowany odzyskał całą sumę, którą przeznaczył na wynajem auta.

Kiedy należy się auto zastępcze z OC sprawcy?

Auto zastępcze z OC sprawcy przysługuje każdemu poszkodowanemu, jednak zasady jego otrzymania i rozliczenia nie zawsze są zgodne z idealnym założeniem.

Aby nie mieć problemów z rekompensatą kosztów najlepiej cały proces skonsultować z ubezpieczycielem lub powierzyć go specjaliście ds. likwidacji szkód. Taka osoba dokładnie zna procedury i zaoszczędzi nasze nerwy, czas oraz pieniądze.

Kiedy firma ubezpieczeniowa nie zapłaci za auto zastępcze z OC sprawcy?

Firma ubezpieczeniowa może odmówić zwrotu kosztów wynajmu w sytuacji, gdy wydatki poniesione na wynajem samochodu zastępczego z OC sprawcy okażą się niecelowe i ekonomicznie nieuzasadnione. Poszkodowany nie może liczyć na zwrot kosztów wynajmu auta zastępczego wówczas gdy:
 

  • ma do dyspozycji drugi samochód;
  • bardzo rzadko wykorzystuje auto w codziennym funkcjonowaniu, nie jest mu ono niezbędne;
  • samochód wypożyczony jest na dłuższy okres, niż trwa naprawa z OC sprawcy.

Towarzystwo ubezpieczeniowe może uznać, że pokrycie kosztów wynajmu jest bezcelowe.

Po zdarzeniu drogowym najlepiej zadzwoń do Compet. Nasi specjaliści ds. likwidacji szkód zajmą się za Ciebie wszystkimi formalnościami, Twój samochód naprawimy bezgotówkowo w jednym z naszych certyfikowanych serwisów, a na czas naprawy udostępnimy Ci auto zastępcze z naszej floty, które później rozliczymy z ubezpieczycielem sprawcy. 

Znajdź najbliższy serwis blacharsko - lakierniczy:
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.