Znajdź serwis
Bezpłatna infolinia
22 506 61 50
Facebook
Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy – odwołanie

Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy. Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Udostępnij znajomym

Podejrzewasz, że Twoje odszkodowanie od ubezpieczyciela jest zaniżone? Zobacz z jakiego powodu może wynikać zaniżona wypłata odszkodowania z OC i jak się odwołać. Poradnik!

Za niskie odszkodowanie z OC. Co robić i jak się odwołać?

Każde zdarzenie drogowe, którego skutkiem jest uszkodzenie pojazdu, jest bardzo nieprzyjemnym doświadczeniem. Nie zawsze kończy się ono wezwaniem służb mundurowych, ponieważ często wystarczy porozumienie się ze sprawcą i sporządzenie opisu zdarzenia drogowego, który stanowi podstawę do wypłaty odszkodowania z OC sprawcy zdarzenia. Niestety, w dużej liczbie przypadków, firmy ubezpieczeniowe zaniżają koszty odszkodowania, aby wypłacić mniejszą kwotę. W takiej sytuacji każdy ma prawo odwołać się od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania. Wiąże się to ze złożeniem odpowiednich dokumentów lub ustnym zawiadomieniu o chęci odwołania. Z reguły ubezpieczyciele powinni poinformować swojego klienta o preferowanej przez nich drodze. Najczęściej wymaga się zgłoszenia takiego wniosku w biurze, wysłania na specjalny adres mailowy, skorzystania z usług poczty lub drogą telefoniczną. Czas na odwołanie wynosi 3 lata, jeśli zaś szkoda powstała w wyniku przestępstwa to 20 lat. Ubezpieczyciel powinien udzielić odpowiedzi na złożony wniosek w ciągu 30 dni, w przypadkach bardziej skomplikowanych, ten czas może wynieść 60 dni.

Jak rozpoznać zaniżone odszkodowanie z OC?

Zaniżone odszkodowanie wynika z bardzo niskiej wyceny szkód. Zaniżanie szkody z OC to praktyka nagminnie stosowana przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Bardzo często pierwszy kosztorys jest celowo przygotowywany tak, aby podawał niższe od rzeczywistych koszty naprawy pojazdu w nadziei na to, że osoba poszkodowana nie odwoła się od tej decyzji i wówczas firma zanotuje zysk. Tym na co należy zwrócić uwagę, są: proponowanie części zamiennych zamiast oryginalnych, obniżanie wartość rynkowej pojazdu, podawanie bardzo niskich stawek za roboczogodzinę warsztatu samochodowego, a nawet stwierdzenie szkody całkowitej, kiedy uznają, że naprawa samochodu jest nieopłacalna.

Jak często odszkodowanie jest zaniżone?

Szacuje się, że blisko 90% wypłaconych odszkodowań jest nieadekwatna do poniesionych szkód. Zatem problem niewystarczających rekompensat jest powszechny i może dotknąć każdego, kto ubiega się o pokrycie kosztów związanych z kolizją lub wypadkiem.

Zaniżony kosztorys z OC sprawcy – czego wynika?

Istnieje kilka powodów, które składają się na przyczyny zaniżania kosztorysu z OC sprawcy:

Zaniżenie odszkodowania ze względu na wiek samochodu

Jest to jeden z najczęściej stosowanych chwytów w celu obniżenia wyceny poniesionej szkody. Towarzystwa ubezpieczeniowe na podstawie wieku samochodu, próbują udowadniać jego wady, które mogły wpłynąć na zakres poniesionych szkód. Na tej podstawie próbują obniżyć kwotę, jaka należy się właścicielowi pojazdu.

Obniżenie ceny ze względu na zaniżenie wartości części auta

Niejednokrotnie w kosztorysie można natrafić na informacje o amortyzacji. Tym terminem określa się naliczanie (z reguły każdego roku) przez firmy ubezpieczeniowe procentowego zużycia części w samochodzie. Kiedy nadchodzi czas wypłaty odszkodowania za kolizję, od ceny konkretnych części samochodowych, odejmują procent naliczony przed zdarzeniem drogowym. To powoduje, że poszkodowany otrzymuje znacznie mniejszą kwotę, niż rzeczywista wartość wymienianych elementów. Takie działanie jest niezgodne z aktualnymi przepisami, które wskazują na brak amortyzacji części samochodowych przy sporządzaniu wyceny.

Zaniżanie odszkodowania z OC ze względu na tańsze zamienniki

Ubezpieczyciele, w swoich kosztorysach, często polecają użycie zamienników. Trzeba być szczególnie wyczulonym na tę kwestię, bowiem w świetle przepisów, wycena musi zawierać wykaz dokładnie takich samych części, jakie mają być wymieniane. Zatem jeśli jakaś część została zastąpiono oryginalnym produktem, to również taki element ma obowiązek znaleźć się w kosztorysie.

Zaniżanie ceny robocizny

Ubezpieczyciel powinien uwzględnić stawki za roboczogodzinę, ustalonej na podstawie aktualnych cen takich usług w warsztatach samochodowych. Jednak wielokrotnie zdarza się, że kwota ta jest znacząco zaniżana, tak samo, jak liczba godzin konieczna do naprawienia zniszczonych fragmentów auta. Dlatego niezwykle ważne jest, aby zwrócić uwagę na tę część w kosztorysie.

Koszty blacharskie i lakiernicze

To kolejny element naprawy samochodu, który ubezpieczyciele wyceniają znacząco poniżej wartości rynkowej. Najczęściej do kosztorysu zostaje włączona sama cena lakieru, bez uwzględniania dodatkowych czynności i materiałów. Niektórzy stosują tzw. współczynnik odchylenia materiału lakierniczego, tj. określają ile procent zwyczajowej warstwy lakieru, powinien nałożyć zakład lakierniczo-blacharski, co bardzo często nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Wypłata kwoty bezspornej

Towarzystwa ubezpieczeniowe starają się ustalić szybko ustalić wycenę i przekazać ją poszkodowanej osobie. Pieniądze te nazywa się kwotą bezsporną, jej wyliczenie opiera się zazwyczaj na zaniżaniu wartości wielu elementów. Ubezpieczyciele liczą na to, że klient nie zorientuje się, iż jest zwodzony i zadowoli się tylko tą kwotą.

Zmniejszenie wartości handlowej samochodu

Istnieje możliwość ubiegania się o dodatkowe odszkodowanie za kolizję z powodu naturalnej utraty wartości handlowej pojazdu, który uległ wypadkowi lub kolizji. Wówczas należy złożyć kolejne pismo, do którego warto dołączyć dowody, potwierdzające spadek wartości handlowej. Towarzystwo ubezpieczeniowe, bardzo często w ogóle nie uwzględniają tego elementu.

Nieuprawnione orzekanie szkody całkowitej

Obowiązujące przepisy nie zawierają pojęcia szkody całkowitej, jednak najczęściej definiuje się ją jako uszkodzenie samochodu, które powoduje, że jego naprawa jest niemożliwa, albo koszty naprawy przekraczałaby rynkową wartość samochodu. Wówczas ubezpieczyciel wycenia wartość pojazdu przed wypadkiem i odejmuje od niej wartość wraku. Różnica staje się kwotą, którą wypłaca się poszkodowanemu. Jeżeli jest ona wypłacana z OC sprawcy, wówczas można się odwołać od tej decyzji i poddać ją weryfikacji. Ubezpieczyciele często kwalifikują jako szkodę całkowitą, których naprawa wyniesie 90% wartości pojazdu. Często także zaniża się wartość pojazdu przed szkodą lub zwiększa koszty naprawy. Każda z tych praktyk jest nieuprawniona.

Zaniżone odszkodowanie komunikacyjne, jak dochodzić swoich praw?

Jeżeli ubezpieczyciel zaproponował nam zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy klient może podjąć następujące kroki:

Termin na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela - ile mamy czasu?

Zgodnie z prawem każdy obywatel ma 3 lata, licząc od momentu wydania decyzji, na odwołanie się od zaniżonego odszkodowania.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania - jak napisać i co powinno zawierać?

Wzorów odwołania od decyzji ubezpieczyciela jest pełno w Internecie, ale taki dokument można też szybko przygotować samemu. Należy podać w nim kluczowe informacje:

  • dane osoby poszkodowanej (imię, nazwisko, adres) oraz oznaczenie towarzystwa ubezpieczeniowego (nazwa, adres);
  • numer polisy, numer decyzji wydanej przez ubezpieczyciela, z którą nie zgadza się poszkodowany i numer szkody;
  • numer konta bankowego osoby poszkodowanej, kwota która będzie spełniać wymagania związane z naprawą pojazdu oraz własnoręczny podpis.

Bardzo ważnym elementem jest również uzasadnienie decyzji o odwołaniu, w którym powinno się zawierać m.in.: dokumenty potwierdzające niemożność sfinansowania napraw ze środków przyznanych przez ubezpieczyciela czy informacje o cenach rynkowych części zamiennych;

Dobrym pomysłem jest skorzystanie z pomocy profesjonalnego rzeczoznawcy i dołączenie jego raportu. Istnieje także możliwość skorzystania z darmowego programu do wyceny naprawy samochodu. Można podać podstawę prawną, na mocy której składasz odwołanie, czyli ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Jej pełną treść znajdziesz między innymi na stronie internetowej Sejmu.

Interwencja Rzecznika Finansowego

Zwrócenie się z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego to kolejny krok, który klient ma prawo podjąć, po tym jak jego odwołanie od decyzji ubezpieczyciela zostanie odrzucone. Rzecznik może działać bezpłatnie – w tym celu należy wysłać do niego wniosek wraz z załącznikami i oczekiwać na odpowiedź. Więcej informacji na temat działalności tej instytucji można znaleźć na jej stronie (https://rf.gov.pl/jak-pomaga-rzecznik-finansowy/).  

Skierowanie sprawy do sądu

Jeżeli po wyczerpaniu wszystkich wymienionych możliwości, towarzystwo ubezpieczeniowe dalej będzie odmawiać uznania właściwego kosztorysu i wypłaty odpowiedniej sumy, wówczas pozostaje skierowanie sprawy do sądu. Jednak w takim przypadku pomoc prawnika może być niezbędna. Przygotuje on pozew i prawidłowo sformułowane uzasadnienie. Jednak w takiej sytuacji należy spodziewać się długiego i kosztownego procesu.

Dopłata do odszkodowania

Nie każdy jednak ma środki i czas do angażowania się w tak długotrwały i skomplikowany proces odzyskiwania należnych pieniędzy, który wcale nie gwarantuje powodzenia. Alternatywą może być dopłata do odszkodowania. Istnieją specjalne firmy zajmujące się odkupywaniem odszkodowań. Po znalezieniu odpowiedniej firmy należy przesłać jej kosztorys naprawy pojazdu, następnie pracujący w niej rzeczoznawcy dokonują analizy                i ustalają kwotę, która powinna zostać wypłacona, aby w pełni zrekompensować straty. Ich wycena jest darmowa, a klient może ją przyjąć i otrzymać pieniądze lub odrzucić ofertę.

Przykładowa dopłata do odszkodowania

Wysokość dopłat oferowanych przez zajmujące się tym przedsiębiorstwa może być bardzo różna. Jednak jeżeli zależy Ci na uniknięciu opisywanych przez nas problemów, to zachęcamy do skorzystania z bezgotówkowej formy likwidacji szkody.

Odwołania od decyzji ubezpieczyciela - wzór pisma

Aby ułatwić sobie pisanie dokumentu odwoławczego, można skorzystać z przykładowych formularzy i wzorów odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Znajdziesz je na wielu stronach WWW.

Znajdź najbliższy serwis blacharsko - lakierniczy:
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.