Znajdź serwis
Bezpłatna infolinia
22 506 61 50
Facebook

Kiedy nie trzeba wzywać policji na miejsce kolizji?

Udostępnij znajomym

Nie mamy obowiązku wzywania służb porządkowych, kiedy dochodzi do niewielkiej kolizji lub stłuczki, a także, jeżeli żaden z uczestników zdarzenie nie został ranny. Mamy za to obowiązek możliwie jak najszybciej usunąć pojazd na pobocze tak, aby nie utrudniał poruszania się innym uczestnikom ruchu drogowego.

W momencie, gdy już podjęliśmy decyzję o tym, że nie wzywamy policji, to w naszym interesie leży, aby ustalić dane personalne i OC sprawcy. Nie zapomnij jednak sprawdzić ważności polisy sprawcy szkody (możesz to zrobić w bazie UFG). W sytuacji, gdy winowajca nie ma ważnego OC, należy zadzwonić po policję.

Kolejnym krokiem będzie napisanie wspólnego oświadczenia z miejsca zdarzenia, na którym sprawca przyzna się do spowodowania szkody. Radzimy, wozić ze sobą w schowku przygotowany druk „oświadczenie sprawcy kolizji”. W trudnej sytuacji pomoże nam nie tylko uporządkować myśli, ale da gwarancję, że żadna z istotnych informacji nie zostanie pominięta. W załączniku pod artykułem znajdziesz gotowy plik do druku.
 

Co powinno zawierać oświadczenie o zdarzeniu drogowym?

Co zrobić, gdy nie posiadamy gotowego oświadczenia sprawcy kolizji? Samodzielne sporządzenie takiego dokumentu nie powinno sprawić nam kłopotu. Najważniejsze, aby oświadczenie o zdarzeniu drogowym posiadało wszystkie istotne elementy. Należą do nich:
 

 • dane kierowców: imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania;
 • dane właścicieli pojazdów, w przypadku, gdy kierowcą pojazdu nie był jego właściciel;
 • dane pojazdów: numer rejestracyjny, numer VIN, marka, model i typ samochodu;
 • dane polisy OC sprawcy: numer polisy ubezpieczeniowej, nazwa ubezpieczyciela;
 • zawarcie informacji o tym, kto był sprawcą zdarzenia a kto poszkodowanym;
 • data, miejsce i czas zdarzenia;
 • opis okoliczności kolizji;
 • precyzyjne opisanie zakresu i stopnia zniszczeń samochodów (warto zrobić zdjęcia);
 • informacja o tym czy uszkodzeniu uległy inne przedmioty znajdujące się podczas stłuczki w pojazdach;
 • dane świadków zdarzenia wraz z ich podpisami;
 • wyraźne podpisy uczestników kolizji drogowej.

 

Jaki jest termin na zgłoszenie szkody komunikacyjnej z OC sprawcy? Czy reguluje go prawo?

Polskie prawo nie reguluje bezpośrednio maksymalnego czasu, w jakim mamy obowiązek zgłosić szkodę z OC sprawcy. W momencie kolizji drogowej musimy zakładać, że okres ten jest taki sam, jak mówiący o przedawnienia roszczeń i wynosi 3 lata od chwili, gdy nastąpiło zdarzenie lub dowiedzieliśmy się o szkodzie. Wszystko zgodnie z art. 819 § 1 kodeksu cywilnego. Po upływie tego czasu Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma prawo odmówić wypłaty należnego nam odszkodowania.
 

W jakich sytuacjach będziemy mieć więcej czasu na zgłoszenie szkody z OC do ubezpieczyciela?

Termin zgłoszenia szkody z OC może w uzasadnionych przypadkach zostać wydłużony, jeżeli doszło do popełnienia przestępstwa (zbrodni lub występku). W przypadku zdarzeń komunikacyjnych są to np. sytuacje, w wyniku których przynajmniej jeden z uczestników doznał uszczerbku na zdrowiu (okres leczenia dłuższy niż 7 dni) lub poniósł śmierć. Wówczas termin zgłoszenia szkody z OC może wydłużyć się aż do 20 lat od dnia wypadku.
 

Jak i kiedy zgłosić szkodę po wypadku do ubezpieczyciela?

W Compet zachęcamy do tego, aby możliwie jak najszybciej zgłosić szkodę. Wraz z upływem kolejnych dni, miesięcy lub nawet lat coraz trudniejsze staje się zbadanie wszystkich okoliczności zdarzenia. Wiedz, że wydłużający się czas i zwlekanie ze zgłoszeniem, nie zawsze będzie działać na Twoją korzyść.

W momencie, gdy podczas kolizji bądź stłuczki doszło do niewielkich uszkodzeń i samochód jest jezdny, to nie masz konieczności kontaktowania się z ubezpieczycielem sprawcy już z miejsca zdarzenia. Szkodę z OC możesz w takiej sytuacji zgłosić do Towarzystwa Ubezpieczeniowego osobiście, udając się do oddziału, dzwoniąc na infolinię albo przez Internet wypełniając formularz na jego stronie.

Jednak jeżeli szkoda jest na tyle poważna, że uniemożliwia dalszą podróż pojazdem, to należy niezwłocznie zadzwonić na infolinię ubezpieczyciela sprawcy kolizji i zgłosić zdarzenie. Ma on obowiązek, zapewnić Ci odpowiednią pomoc już na miejscu zdarzenia.

Pamiętaj, że zawsze możesz zadzwonić do Compet. Doradzimy Ci już na miejscu zdarzenia, zorganizujemy pomoc drogową oraz zapewnimy bezpłatny samochód zastępczy. Nasi specjaliści ds. likwidacji szkód komunikacyjnych skompletują całą dokumentację za Ciebie i zgłoszą zdarzenie do ubezpieczyciela sprawcy, a następnie zajmą się całym procesem ze szczególną dbałością o Twoje interesy. Na końcu w umówionym terminie odbierzesz swój naprawiony i w pełni bezpieczny samochód. Naprawiamy samochody zgodnie z technologią producenta, dzięki czemu nie utracisz jego gwarancji.
 

Ile jest czasu na wypłatę odszkodowania?

Czas, w jakim ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacenia odszkodowania z OC, jest określony w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wynosi on 30 dni, od dnia zgłoszenia szkody do Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

W wyjątkowych sytuacjach może wydłużyć się czas oczekiwania na wypłatę, o ile ubezpieczyciel ma solidne uzasadnienie. Do nich możemy zaliczyć m.in. kwestie związane z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczyciela, wypłaty odszkodowania lub jeśli wypłata uzależniona jest od wyroku w toczącym się postępowaniu karnym czy cywilnym. W takich sytuacjach odszkodowanie wypłacane jest w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostało ustalone wyjaśnienie okoliczności zdarzenia.