Znajdź serwis
Bezpłatna infolinia
22 506 61 50
Facebook

Naprawy blacharsko - lakiernicze. Jakie jest znaczenie jakości?

Udostępnij znajomym

Na przestrzeni ostatnich kilku lat znacznie zmieniło się podejście kierowców do swoich aut. Jeszcze kilkanaście lat temu jedyną drogą pozwalającą na posiadanie pojazdu był jego zakup.

Oczywiście realizowany był on w różnych formach finansowania np. za gotówkę, w kredycie lub, w formie najbardziej popularnej wśród osób prowadzących działalność gospodarczą, leasingu. Dziś, coraz większym powodzeniem cieszy się wynajem pojazdów, zarówno długo, jak i krótkoterminowy.

Oznacza to, że coraz większa ilość kierowców nie jest zainteresowana zakupem samego samochodu, tylko mobilnością, czego kluczowym elementem jest sprawna, dobrze zorganizowana i prawidłowo wykonana usługa serwisowa.

Idąc dalej, okazuje się, że bardzo istotnym zagadnieniem w zapewnieniu mobilności jest jakość warsztatu i świadczonych przez niego usług.

Szczególną rolę w utrzymaniu pojazdu w ruchu odgrywają usługi blacharsko-lakiernicze, które ze względu na swoją złożoność technologiczną oraz towarzyszący im proces likwidacji szkód, mogą być znaczącym utrudnieniem.

Naprawy blacharsko lakiernicze wysokiej jakości

Właściwie wykonaną usługę blacharsko-lakierniczą można opisać trzema kluczowymi cechami.

Pierwsza i najważniejsza to zapewnienie bezpieczeństwa. Prawidłowo wykonana naprawa powypadkowa nie powinna w żaden sposób wpłynąć na jego poziom. Mówimy tutaj zarówno o kwestii bezpieczeństwa czynnego, jak i biernego. Zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa czynnego, warsztat powinien osiągnąć poprzez doprowadzenie wszystkich systemów wspomagających kierowcę (ABS, kontrola trakcji, systemy utrzymywania odległości i pasa ruchu) do pełnej sprawności zgodnie z technologią producenta.

Niedopuszczalne są tutaj jakiekolwiek odstępstwa polegające na częściowych wymianach elementów lub stosowaniu części używanych. Zgodnie z wytycznymi producenta warsztat samochodowy powinien również zdiagnozować i jeśli to konieczne, naprawić układ zawieszenia, kierowniczy i hamulcowy zwracając uwagę na elementy jednorazowe oraz czynności obligatoryjne.

Równie istotne jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa biernego. Poza oczywistą wymianą wszystkich uszkodzonych elementów układu poduszek powietrznych i napinaczy pasów zgodnie z procedurami producenta, szczególną uwagę należy zwrócić uwagę na naprawę konstrukcji nadwozia.

Zastosowanie niewłaściwej technologii połączenia elementów, ich niefachowe naprawy blacharsko lakiernicze oraz cięcia blach w nieprzewidzianych przez producenta miejscach mogą mieć fatalne skutki podczas następnego zdarzenia drogowego, narażając zdrowie i życie pasażerów.

Drugą cechą prawidłowej naprawy powypadkowej, często najważniejszą dla użytkowników, jest przywrócenie walorów wizualnych. W tym wypadku nie tylko ważny jest dobór koloru lakierowanych elementów, który często na pierwszy rzut oka zdradza niefachową naprawę blacharsko lakierniczą. Równie ważna jest jakość powłoki, co rozumiemy poprzez brak nadmiernej ilości wtrąceń, zacieków i nierównomierności koloru (tzw. chmur).

Istotny jest także stan elementów sąsiadujących z naprawianymi tj. zalakierowania elementów z tworzyw sztucznych, niedopasowania, a także używanie niefabrycznych części mocujących takich jak kołki, spinki i wkręty, co często psuje efekt końcowy technologicznie prawidłowo wykonanych napraw blacharsko lakierniczych.

Na efekt wizualny często wpływają także narzędzia wykorzystywane do demontażu elementów oraz sposób przechowywania części w trakcie naprawy blacharsko lakierniczej. Niefachowe narzędzia łatwo uszkadzają szczególnie delikatne elementy wnętrza. Niedbałe przechowywanie zdemontowanych części na czas blacharsko lakierniczej często powoduje uszkodzenia wystających zaczepów lub zarysowania powierzchni zewnętrznej.

Trzecią cechą, najważniejszą z punktu widzenia właściciela pojazdu, jest brak znaczącego spadku wartości po naprawie. Każdy pojazd prędzej czy później zmieni swojego właściciela. Dla pojazdów w wieku 0-5 lat jest to szczególnie ważne, ponieważ utrata wartości poszkodowego auta może sięgać nawet 10-15%.

Głównym błędem powodującym spadek zainteresowania pojazdem na rynku wtórnym jest używanie zbyt dużej ilości szpachli i podkładów wypełniających. Wpływa to nie tylko na większą grubość powłoki, którą w dzisiejszych czasach każdy kupujący może sprawdzić miernikiem lakieru, ale przede wszystkim powoduje spadek przyczepności, czego konsekwencją jest pojawianie się pęknięć i nierówności powłoki lakierniczej.

Spadek wartości powodują także wszystkie błędy popełnione przy naprawie wpływające na efekt wizualny, czyli omawiane wcześniej liczne wtrącenia i zacieki, uszkodzenia elementów, niefachowe maskowanie podczas lakierowania oraz niedbały montaż.

Przy okazji spadku wartości warto wspomnieć także o stosowaniu niskiej jakości części blacharskich, szczególnie dotyczących poszycia nadwozia jak np.: błotników, pokryw silnika i bagażnika.

Niska jakość części może powodować nieestetyczne szczeliny, różnicę w kształcie pomiędzy elementem naprawianym i oryginalnym, a także przedwczesną korozję.

Aby zapobiec takim sytuacjom, należy stosować części oryginalne dostarczone przez producenta pojazdu, producenta części na pierwszy montaż lub wysokiej klasy zamienniki, których jakość potwierdzają uznane jednostki certyfikujące, takie jak niemieckie TÜV Nord, TÜV Rheinland, Dekra lub angielski Thatcham.

Błędy w każdym z tych trzech zakresów, mogą mieć swoje następstwa w postaci niepotrzebnej straty czasu. Niefachowe wymiany elementów bezpieczeństwa, poza narażaniem pasażerów, skutkują koniecznością ponownych wizyt w serwisie, pojawiającymi się komunikatami na desce rozdzielczej oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem podzespołów, utrudniających codzienną eksploatację.

Wady wizualne naprawy powodują konieczność powrotu auta na halę warsztatową w celu dokonania poprawek. Jeżeli w czasie naprawy blacharsko lakierniczej korzystaliśmy z pojazdu zastępczego podstawionego przez ubezpieczyciela, musimy pamiętać, że w wypadku poprawek wykonanej naprawy, musimy skorzystać z pojazdu udostępnianego przez warsztat, co powoduje kolejne trudności i dyskomfort użytkownika.

Jak sprawdzić jakość wykonanej usługi blacharsko-lakierniczej?

Oczywiście, po każdej naprawie możemy zweryfikować jej jakość samodzielnie, jeżeli wiemy jak to zrobić. Jeżeli nie dysponujemy dużym doświadczeniem w naprawach blacharsko-lakierniczych pojazdów, warto oddać to w ręce fachowców.

Certyfikowany rzeczoznawca specjalizujący się w naprawach powypadkowych w ciągu kilkudziesięciu minut sprawdzi zgodność naprawy blacharsko lakierniczej z przedstawionym kosztorysem, technologią producenta, a także zweryfikuje jakość powłoki lakierniczej i profesjonalizm montażu elementów.

Warto korzystać z fachowości rzeczoznawców skupionych w organizacjach, które od wielu lat mają do czynienia ze szkodami komunikacyjnymi i naprawami blacharsko-lakierniczymi.

Przykładami takich organizacji na polskim rynku mogą być Polski Związek Motorowy, ExpertGo, czy MotoExpert. Rzeczoznawca każdorazowo przygotowuje szczegółowy protokół wykonanych oględzin, który jest podstawą do egzekwowania od warsztatu ewentualnych niezbędnych poprawek, które niestety powodują wydłużenie czasu przebywania pojazdu w warsztacie, wpływając ujemnie na naszą mobilność.

Czy można zapewnić powtarzalność jakości w serwisie blacharsko-lakierniczym?

Każdorazowa kontrola wszystkich pojazdów naprawianych w danych serwisie jest dość kłopotliwa, kosztogenna, czasochłonna i może powodować opóźnienia w wydaniach pojazdów.

Zamiast zlecać samodzielnie rzeczoznawcy oględziny ponaprawcze, warto skorzystać z sieci naprawczej, która prowadzi we własnym zakresie weryfikację jakości swoich usług.

Jedna z najlepiej prowadzonych sieci, Compet ma mocno rozbudowany system kontroli jakości, zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny, czego jednym z elementów jest m.in. poddawanie regularnym niezapowiedzianym, wyrywkowym kontrolom rzeczoznawczym pojazdów w każdym swoim punkcie. Dzięki temu jest w stanie wychwycić błędy powstałe na długo przed wydaniem pojazdu do klienta, co nie wpływa na jego mobilność, nie opóźniając terminu odbioru.

Wybrana przez Compet sieć Rzeczoznawców Samochodowych ExpertGo weryfikuje naprawy na różnych etapach – od rozbiórki poprzez naprawę blacharską, lakierniczą aż do ponownego montażu i przygotowania do wydania. Co ciekawe, serwisy długo funkcjonujące w sieci i stawiające na profesjonalny wizerunek, chętnie chwalą się wynikami swoich kontroli, dzięki czemu potwierdzają wysoką jakość swoich napraw.

Poza kontrolami napraw, sieć Compet poddawana jest regularnym audytom, przeprowadzanym przez przedstawicieli TÜV Nord Polska. Audyt przeprowadzany w każdym serwisie co 6 miesięcy weryfikuje standardy i proces przyjęcia klienta, dokumentację zleceń, wyposażenie warsztatu, technologię, jakość napraw oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Potwierdzeniem spełnienia wymagań stawianych przez audytora jest certyfikat Uznania Serwisu blacharsko-lakierniczego TÜV Nord Polska. Korzystanie z sieci naprawczych, które w poważny i odpowiedzialny sposób podchodzą do zagadnienia jakości, zmniejsza do minimum ryzyko naprawy, która przedłuży nam czas funkcjonowania bez pojazdu.

Wyższa mobilność to wysokie oszczędności!

We wcześniejszych akapitach wskazano, jak często brak profesjonalizmu w naprawie blacharsko-lakierniczej wpływa na spadek naszej mobilności. Warto zadać sobie pytanie, jakie koszty się z tym wiążą, czy też, jakie spadek mobilności może wygenerować straty. Pierwszym kosztem jest na pewno samochód zastępczy.

Oczywiście w wypadku szkody z polisy OC lub AC z wykupioną opcją samochodu zastępczego nie musimy się tym martwić. W przeciwnym razie każdy dzień to koszt minimum 90 zł netto za każdą rozpoczętą dobę (sieć Compet oferuje często auta zastępcze bezpłatnie niezależnie od ryzyka).

Kolejnym kosztem jest czas spędzony na oddaniu pojazdu do serwisu oraz jego odbiorze. W zależności od odległości może być to łącznie nawet około 4 godzin, czyli pół dnia pracy naszego lub naszego pracownika. Warto zauważyć, że w wypadku konieczności powtórnej naprawy lub poprawki, koszty podwajają się.

Zwróćmy uwagę, że w wielu przypadkach, gdy zakres naprawy jest niewielki, a proces obsługi klienta w warsztacie jest mało efektywny, koszty dodatkowe mogą przekroczyć wartość naprawy. Nawet przy niewielkiej flocie pojazdów, warto przemyśleć czy nas na to stać.

Jakość to mobilność, mobilność to nasz zysk!

Jeżeli chcemy zachować wysoki poziom mobilności naszego pojazdu lub pojazdów musimy postawić na warsztaty, których proces obsługi jest krótki i uporządkowany, przy zagwarantowaniu właściwej technologii naprawy. Jakiekolwiek oszczędności w tym aspekcie są pozorne i często powodują wzrost kosztów.

Niezależnie czy mówimy tu o kosztach samochodów zastępczych, czy dodatkowym niepotrzebnym zaangażowaniu naszych pracowników w czynności, które nie przynoszą zysku naszej działalności.

Pamiętajmy, że im większa mobilność nasza i naszych pracowników, tym większa efektywność naszej działalności. Dlatego też warto zaufać warsztatom, które dzięki dbaniu o jakość naprawy i obsługi klienta, zmniejszają do minimum spadek naszej mobilności związany z naprawą blacharsko-lakierniczą.

Autor: Mikołaj Rok/ Wiceprezes Zarządu ExpertGo/ Partner TÜV Nord Polska

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Proponowane artykuły

Znajdź najbliższy serwis blacharsko - lakierniczy:
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.