Znajdź serwis
Bezpłatna infolinia
22 506 61 50
Facebook

Compet – sprawdź, jak wiele możesz zyskać, dołączając do nas!

Udostępnij znajomym

Sytuacja serwisów niezależnych w Polsce w ostatnich latach jest trudna. Wiemy, bo znamy ją od podszewki. Rosnące wynagrodzenia dla pracowników oraz problemy z ich pozyskaniem. Wzrost kosztów administracyjnych i utrzymania infrastruktury, papierologia.

Kłopoty z rozliczeniami z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi i pozyskiwaniem klientów, rosnące wymagania, którym trudno sprostać. To tylko wierzchołek góry lodowej. Część z tych problemów to wynik braku odpowiedniej wiedzy i konieczność szukania rozwiązań na własną rękę, inne wynikają z braku zewnętrznego wsparcia i konsolidacji branży serwisowej.

Wiele serwisów boryka się z podobnymi, codziennymi kłopotami, ale rosnąca konkurencja sprawia, że wypracowane na własną rękę rozwiązania zachowują wyłącznie dla siebie. Czy takie osamotnione funkcjonowanie, bez wsparcia to na pewno konieczność? Odkąd na rynku istnieje Compet - to wybór.

Od blisko czterech lat rozbudowujemy niezależną sieć franczyzowych serwisów blacharsko-lakierniczych Compet, której celem jest szeroko pojęte wsparcie warsztatów, przy jednoczesnym dostarczeniu klientom oczekiwanych przez nich standardów.

Compet wywodzi się z branży serwisowej - w grupie kapitałowej są dwa serwisy Compet DYNAMICA, które działają z sukcesami od ponad 12 lat i realizują miesięcznie łącznie około 700 zleceń.

Ludzie, którzy tworzą firmę to praktycy, których szeroka, zdobywana przez wiele lata wiedza rynkowa pozwoliła na wypracowanie najlepszych rozwiązań. Na ich podstawie nasi franczyzobiorcy mogą m.in. lepiej sprostać wymaganiom klientów, jednocześnie podnosząc swoją efektywność.

Niewątpliwym atutem dołączenia do nas jest fakt nadawanej wyłączności terytorialnej, co sprawia, że cała grupa może ze sobą, przy wsparciu Centrali, realnie współpracować, nie obawiając się wewnętrznej konkurencji.

Działalność całej sieci opiera się na wypracowanym przez kilka ostatnich lat Podręczniku Operacyjnym, który jest zbiorem najlepszych rynkowych praktyk i rozwiązań, jednolitych wzorach dokumentów i doskonale opracowanych instrukcji dla wszystkich działów w serwisie - od biura obsługi klienta, po halę napraw.

Kompleksowość rozwiązań ma na celu przyciągnięcie do sieci jak największej ilości serwisów, przy zachowaniu odpowiedniej rentowności. 

Dlaczego warto dołączyć do Compet?

Compet jest jedyną siecią serwisową w Polsce, opartą na systemie franczyzowym, która w tak szeroki sposób zapewnia wsparcie swoim Partnerom.

Na naszą korzyść przemawia fakt, że wywodzimy się z branży serwisowej, a wszystkie potencjalne rozwiązania są najpierw testowane w jednym z dwóch serwisów przynależnych do grupy kapitałowej i od podszewki znamy problematykę, z którą mierzymy się na co dzień.

Serwisy Compet w codziennej pracy wzajemnie się wspierają, dzięki zapewnionej wyłączności terytorialnej. Naszym mottem jest współpraca w miejsce niezdrowej konkurencji. Wszystkie kluczowe decyzje są podejmowane przez Centralę Compet oraz Radę Franczyzową, wyłonioną spośród wszystkich Partnerów franczyzowych.

Proponowane rozwiązania mają przede wszystkim na celu odpowiednie usprawnienie i optymalizację procesów w serwisie tak, by obsługa i realizacja zleceń była odpowiednio rentowna dla serwisu.

Wspólny brand, za którym stoi odpowiednio komunikowana jakość napraw i obsługi oraz certyfikacja są kluczem do pozyskiwania dochodowych kontraktów i zleceń - zarówno wśród klientów wymagających scentralizowanej obsługi, jak i lokalnych, biznesowych i indywidualnych. Aktualnie w sieci Compet działa 25 serwisów.

Docelowo, by zapewnić pełne pokrycie kraju, w planach jest około 70. Oznacza to, że wciąż jest miejsce dla nowych Partnerów franczyzowych i każdy chętny serwis, którego teren jeszcze nie jest zajęty, może się do nas zgłosić i poddać procesowi wstępnej weryfikacji, która może doprowadzić do pełnoprawnego dołączenia do Compet.

Jak do nas dołączyć?

Dołączenie do sieci franczyzowej Compet rozpoczyna się od testowej współpracy opartej na tradycyjnym modelu, za pośrednictwem spółki - córki DynaFleet.

Po okresie testów, które pomagają nam we wzajemnym poznaniu się, jeśli obie strony wyrażają zainteresowanie podjęciem szerszej współpracy, podpisują List Intencyjny, który upoważnia Compet do przeprowadzenia wstępnego audytu, obejmującego m.in. obszary takie, jak praca biura obsługi klienta, finanse, zarządzanie obiektem i praca hali napraw.

Na podstawie tego audytu powstaje obszerny raport, który określa mocne i słabe strony serwisu, wskazując jednocześnie na obszary, w których współpraca z Compet może realnie usprawnić jego działania.

Raport zawiera także szczegółowy biznesplan wskazujący na kierunki rozwoju na najbliższych 5 lat. Kolejnym etapem jest poddanie serwisu procesowi zewnętrznej certyfikacji TÜV NORD Polska, podczas której są weryfikowane takie elementy jak wyposażenie serwisu, czy odpowiednie przygotowanie do wykonywania napraw zgodnie z technologią producentów.

Po otrzymaniu i przeanalizowaniu wyników obu audytów strony podejmują wspólnie decyzję o podpisaniu umowy przedwstępnej pozwalającej na rozpoczęcie procesu wdrożeniowego i uruchomienia strumienia zleceń.

Jak wygląda proces wdrożeniowy?

Pełne wdrożenia do systemu franczyzowego Compet trwają od kilku do kilkunastu miesięcy i odbywają się stopniowo na podstawie ustalonego wspólnie harmonogramu prac.

Ponieważ, zgodnie z założeniami Compet, wszystkie serwisy pracują w oparciu o ujednolicone, wysokie standardy w zakresie obsługi i napraw pojazdów, przekazujemy dostęp do wspomnianego wcześniej Podręcznika Operacyjnego, którego założenia, z pomocą wdrożeniowców Compet są sukcesywnie dostosowywane i wprowadzane u Partnera.

W serwisie jest także uruchamiany autorski kompleksowy BMS ServiceFlow, który znacznie usprawnia pracę we wszystkich działach. Po spełnieniu wymogów minimalnych zostaje podpisana właściwa umowa franczyzowa, serwis uzyskuje prawo do posługiwania się brandem Compet, a także są ustalane i realizowane kwestie związane z odpowiednim oznakowaniem obiektu.

Czym jest ServiceFlow?

Autorskie oprogramowanie ServiceFlow wyróżnia się przede wszystkim tym, że jest narzędziem, które zostało stworzone od podstaw przez praktyków na potrzeby serwisu blacharsko-lakierniczego.

Program był budowany latami, testowany w serwisie i udoskonalany. Obecnie serwis blacharsko-lakierniczy korzystający z ServiceFlow może w całości opierać wszystkie procesy na tym programie.

ServiceFlow oprócz standardowych funkcjonalności, jakie mają programy do zarządzania firmą (baza klientów, magazyn, fakturowanie), zawiera wiele dedykowanych rozwiązań dla likwidacji szkód w serwisie.

Pozwala na przeprowadzenie każdego zlecenia od A do Z, zarządzanie samochodami zastępczymi, komunikację z różnymi podmiotami, a także na szeroko rozumianą kontrolę od strony zarządzającego serwisem, dzięki generowanym automatycznie codziennym raportom.

Wspomaga codzienną pracę, m.in. dzięki personalizacji ścieżek obsługi różnych klientów ze względu na ich specyficzne wymagania, jak i zaczytanym jednolitym, praktycznym, jasnym procedurom i instrukcjom postępowania oraz wzorom dokumentów.

Z systemem zsynchronizowane są aplikacje na smartfony, dla doradcy serwisowego, dla klienta oraz wkrótce dla hali napraw i dla obsługi RCP. Oferuje on także szereg innych ciekawych i przydatnych rozwiązań, a wszystko po to, by w jak największym stopniu usprawnić komunikację i szybkość pracy.

Szkice, tabelki, notatki, tablice do planowania to już za mało. Żeby pracować efektywnie, doradca serwisowy musi skoncentrować się na zadaniach właściwych dla jego stanowiska i jednocześnie móc poruszać się po całym zakładzie.

Gąszcz dokumentacji, setki zdjęć i skanów, stosy papierowych teczek oraz przechodzenie przez wielowątkowe procesy każdej sprawy w rozliczeniu z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, mailowanie i pilnowanie terminów to zmora wszystkich biur obsługi klienta.

ServiceFlow rozwiązuje ten problem, ponieważ kataloguje i hierarchizuje wszystkie sprawy w elektroniczne teczki szkodowe, z których każda posiada własne korespondencje, miejsce na dokumenty, ścieżki i statusy nadzorowane przez system.

Dzięki połączeniu teczki elektronicznej z innymi modułami programu możliwe jest w każdej chwili i dla wszystkich użytkowników uzyskanie pełnej informacji na temat statusu danej naprawy.

Dziś, oprócz jakości, dla klienta liczy się sprawna komunikacja oraz bieżąca informacja, co dzieje się z jego samochodem oddanym do serwisu naprawczego.

Do tej pory, żeby to sprawdzić, potrzebne było wykonanie telefonu, a często nawet kilku, a uzyskanie konkretnych informacji, na jakim etapie jest naprawa, było niełatwym zadaniem. System ServiceFlow wprowadza w tym zakresie rewolucję. Klient może zainstalować aplikację mobilną ServiceFlow dostępną w Google Play, dzięki której swobodnie kontaktuje się z doradcą, wymienia dokumenty, komunikuje się w formie czatu, w każdej chwili może podejrzeć status naprawy.

Program ten, to także narzędzie dla klientów flotowych, operatorów serwisowych i brokerów, które umożliwia im podłączenie się do serwisów pracujących już w tym systemie.

Dzięki temu wymiana danych z serwisami odbywa się automatycznie, a w związku z tym, że serwisy używają programu do codziennej pracy, udostępniane dane są rzetelne, kompletne i pojawiają się na bieżąco.

Często docenianą funkcjonalnością jest profesjonalny moduł do zarządzania autami zastępczymi, dzięki któremu serwisy w pełni nad nimi panują i zwiększają efektywność zarządzania własnym car parkiem.

Istotny jest także moduł fakturowy oraz połączony z nim moduł windykacyjny, które pozwalają w pełni zapanować nad przychodami i należnościami, generując automatyczne raporty.

Wszystkie powyższe, a także wiele innych funkcjonalności sprawiają, że ServiceFlow jest kompletnym i kompleksowym narzędziem wspomagającym prowadzenie i zarządzanie serwisem blacharsko-lakierniczym.

Bieżące raportowanie dla właściciela, czy też dyrektora zarządzającego serwisem naprawczym to dziś konieczność, choć ze względu na brak czasu i odpowiednich narzędzi, dla wielu nieosiągalna.

Każdy dzień funkcjonowania firmy to wypracowany realny wynik finansowy. W obecnych szybko zmieniających się warunkach ekonomicznych raportowanie wskaźników i wyników dopiero na koniec miesiąca staje się niebezpieczne.

ServiceFlow jest więc doskonałym narzędziem dla osób zarządzających, ponieważ automatycznie generuje najpotrzebniejsze raporty, które każdego dnia informują o ilości przyjętych i zrealizowanych zleceń, a także o wystawionych, opłaconych oraz zaległych fakturach, co pozwala realnie zapanować nad przepływami.

Jako jedyny pozwala także na szacowanie rentowności poszczególnych kontraktów oraz całej firmy, w rozbiciu na poszczególne elementy, dzięki raportom i wskaźnikom, które można wygenerować w każdej chwili.

ServiceFlow jest systemem on-line, działającym w chmurze. Od początku projektu interesowały nas tylko najnowocześniejsze i najbardziej bezpieczne rozwiązania.

W obecnych czasach dynamiczny rozwój jest możliwy tylko dzięki korzystaniu z innowacyjnych rozwiązań w zakresie komunikacji, co stało się już standardem. Dzisiaj zupełnie normalne jest to, że z chmury korzystają instytucje najwyższego zaufania publicznego, jak również każdy z nas podglądając swój stan konta bankowego lub omijając korki na trasie do pracy.

Pozostanie serwisu przy tradycyjnych rozwiązaniach programistycznych, jest jeszcze chwilę możliwe, ale ryzykowne. Chmura do likwidacji szkód daje znacznie większe możliwości w zakresie nawiązywania współpracy i rozwoju biznesu na wszystkich możliwych płaszczyznach.

Rozwiązanie chmurowe oprócz dynamicznego rozwoju zapewnia również bezpieczeństwo. Pożar, uderzenie pioruna i przepalenie sprzętu lub jego kradzież to rzeczywistość, która niestety nie jest tak bardzo nieprawdopodobna. ServiceFlow pracując w chmurze, jest odporny na tego typu zdarzenia.

ServiceFlow to nie tylko zabezpieczenia sprzętowe, ale przede wszystkim dostosowane procedury i procesy przetwarzania danych osobowych do zasad zgodnych z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Każdy z naszych partnerów biznesowych ma pewność, że zarówno jego dane, jak i dane osobowe jego klientów są bezpieczne. Zadbaliśmy także o dedykowanego dla ServiceFlow Inspektora Danych Osobowych, który czuwa nad wszystkimi procesami, prowadzi szkolenia i przygotowuje odpowiednie procedury.

Centralizacja procesów

Compet oferuje także szerokie wsparcie w zakresie zakupów usług i towarów. Serwis blacharsko-lakierniczy może zamawiać części poprzez zintegrowany z ServiceFlow program DynaParts, który łączy wybranych dostawców części zamiennych do wszystkich marek, zarówno OEM, Q, jak i P.

Warunki handlowe są bardzo korzystne, a zakupy dodatkowo premiowane przez bonusy zwrotne. W obszarze tzw. Dostawców Autoryzowanych są także firmy lakiernicze (aktualnie 3), które oferują wynegocjowane przez Centralę rabaty i zapewniają odpowiedni poziom obsługi.

Compet dba także o zapewnienie dostawców w zakresie odzieży roboczej, czy wynegocjowanie najlepszych warunków zakupowych i finansowania samochodów zastępczych dla swoich Partnerów.

Nowy strumień Klientów - działania handlowe i marketing

Ujednolicona wysoka standaryzacja serwisów w zakresie obsługi i napraw, certyfikacja, realnie wdrożone procesy kontrolne, wspólny system informatyczny i centralna infolinia techniczno-handlowa zapewniają Partnerom Compet także strumień zleceń.

Biuro handlowe, w imieniu całej sieci i za porozumieniem z nią podpisuje kontrakty z firmami posiadającymi własne floty, leasingami, CFM-ami i Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Kontrakty te są obsługiwane operacyjnie przez Centralę, która odpowiednio dystrybuuje zlecenia z całej Polski.

Oczywiście, oprócz tych umów, każdy serwis może we własnym zakresie podejmować współpracę lokalnie, w czym bardzo pomaga siła brandu Compet. Oprócz zawierania centralnych umów B2B Compet podejmuje także bardzo szerokie działania zmierzające w kierunku pozyskania klientów indywidualnych.

To pod tę grupę docelową została utworzona cała strategia marketingowa, której głównym celem jest przekonanie klientów do poszukiwania w najbliższej okolicy certyfikowanych, sprawdzonych serwisów Compet.

Sprawdź, czy możesz do nas dołączyć! 

W imieniu Compet zapraszam wszystkich zainteresowanych właścicieli do podjęcia rozmów z nami. Stawiamy na długofalową współpracę opartą na zaufaniu i wzajemnym wsparciu.

Część regionów jest już w obszarze wyłączności terytorialnej naszych Partnerów franczyzowych, ale wciąż pozostaje duże pole do współpracy w wielu regionach Polski. 
 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Proponowane artykuły

Znajdź najbliższy serwis blacharsko - lakierniczy:
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.