Znajdź serwis
Bezpłatna infolinia
22 506 61 50
Facebook

Bezsporna kwota odszkodowania.

Udostępnij znajomym

Udział w wypadku, kolizji lub stłuczce parkingowej zdecydowanie należy do najbardziej stresujących momentów dla każdego kierowcy. W sytuacji, kiedy zdecydowałeś się na spisanie „oświadczenia sprawcy kolizji”, to w Twoim interesie jest jak najszybsze zgłoszenie szkody do zakładu ubezpieczeniowego winowajcy zdarzenia. Z tego powodu zobowiązany jesteś dostarczyć bądź przesłać wszystkie wymagane dokumenty. Proszony będziesz także o podanie swojego numeru konta.

Po kilku dniach od zgłoszenia sprawdzasz konto bankowe i przypadkowo dostrzegasz, że kwota odszkodowania została Ci przelana przez zakład ubezpieczeniowy, bez dodatkowych ustaleń takich jak m.in. oględziny i sporządzenie kosztorysu. Oznacza to nic innego jak to, że na koncie masz wypłaconą przez zakład ubezpieczeniowy kwotę bezsporną.

Co to jest bezsporna kwota odszkodowania?

Bezsporną kwotą odszkodowania jest świadczenie oferowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe w związku ze zgłoszonym zdarzeniem, które bezwzględnie należy się poszkodowanemu. Przyznanie przez ubezpieczyciela sprawcy tej formy odszkodowania jest równoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności za wyrządzone przez niego szkody. Nie możemy nie zgodzić się na przyjęcie tej sumy pieniędzy, ale mamy prawo dochodzić roszczeń dalej, ponieważ w wielu przypadkach, jest to tylko część ostatecznej kwoty, jaką wypłaci ubezpieczyciel.

Wypłata kwoty bezspornej - ile czasu ma ubezpieczyciel?

Od momentu zawiadomienia o szkodzie przez poszkodowanego towarzystwo ubezpieczeniowe ma ustawowo 30 dni na wypłatę kwoty bezspornej odszkodowania. Ubezpieczyciel ma obowiązek uzasadnić każde przekroczenie tego terminu.

W sporadycznych przypadkach ten czas może jednak się wydłużyć. Najczęściej dochodzi do tego, gdy zakład ubezpieczeniowy nie był w stanie wyjaśnić wszystkich okoliczności zdarzenia, a co za tym idzie, nie mógł ustalić odpowiedzialności. W takich sytuacjach ubezpieczyciel ma zobowiązanie wypłaty świadczenia w ciągu następnych 14 dni od wyjaśnienia wszystkich niezbędnych okoliczności zdarzenia. Warto wspomnieć, że nawet jeśli czas się wydłuży, to zakład ubezpieczeniowy ma ustawowo narzucone, że musi wypłacić kwotę bezsporną maksymalnie w ciągu 90 dni od dnia zgłoszenia szkody. Wyjątkiem są przypadki, gdy wypłata odszkodowania i ustalenie odpowiedzialności towarzystwa uzależnione jest od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

Przyjęcie kwoty bezspornej, a dochodzenie wyższego odszkodowania

Jak wspominaliśmy wcześniej, przyjęcie kwoty bezspornej nie przekreśla starań o wyższą wartość odszkodowania. Przyznaną przez firmę ubezpieczeniową sumę należy traktować w dużej mierze tylko jako potwierdzenie tego, że ubezpieczyciel przyjął na siebie odpowiedzialność za zlikwidowanie powstałej szkody. Ponadto należy pamiętać, że nie możemy odmówić przyjęcia tej kwoty, ale każdorazowo warto domagać się dopłaty, jeżeli okaże się ona niewystarczająca.

Inaczej wygląda sytuacja w momencie, kiedy zawarliśmy ugodę z zakładem ubezpieczeniowym. Oznacza to, że oświadczyliśmy, że zaproponowane przez firmę ubezpieczeniową odszkodowanie w pełni zaspokaja nasze wymagania. Zawarta ugoda jest definitywna i odbiera nam sposobność starania się o wyższą wartość świadczenia. Dlatego tak ważne jest przeczytanie ze zrozumieniem wszystkich podpisywanych dokumentów.

Znajdź najbliższy serwis blacharsko - lakierniczy:
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.